Księgi metrykalne parafii Przemienienia Pańskiego w Giżycach

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1670 – 1795 3 511770…
Ochrzczonych 1841 – 1868 2 511771…
Zaślubionych 1833 – 1874 2 511772…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ * 1739-1740

∞ 1670-1740

łaciński nie 1 511770/1 80198
2. Omnes 1741 – 1777 łaciński nie 2 511770/2 80198
3. Omnes *† 1777-1795;

∞ 1777-1794

łaciński nie 3 511770/3 80198

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1841 – 1855 polski tak 4 511771/1 80198
2. 1856 – 1868 polski, rosyjski tak 5 511771/2 80198n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1833 – 1857 polski tak 6 511772/1 80199
2. 1858 – 1874 polski, rosyjski tak 7 511772/2 80199