Księgi metrykalne parafii Trójcy Świętej w Działyniu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes i bierzmowanych)

1735; 1741-1742

1753-1781, 1859-1862

6 511710…
Ochrzczonych 1841 – 1875 3 511711…
Zaślubionych 1852 – 1875 1 511712…
Zmarłych 1845-1855, 1868-1878; 1881 2 511713…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i

bierzm. z 1753r.

1735, 1742

1753 – 1781

łaciński nie 1 511710/1 80185
2. ∞ i † ∞ 1741, 1753-1781;

† 1759-1781

łaciński nie 2 511710/2 80185
3. Omnes 1859 polski tak 9 (110) 511710/3 81234n
4. Omnes 1860 polski tak 10 (111) 511710/4 81234n
5. Omnes 1861 polski tak 11 (112) 511710/5 81234n
6. Omnes 1862 polski tak 12 (113) 511710/6 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1841 – 1858 polski tak 3 (109) 511711/1 81234n
2. 1859 – 1875 polski tak 5 (115) 511711/2 81234n
3. 1863 polski tak 4 (114) 511711/3 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1852 – 1875 polski tak 6 (116) 511712/1 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1845 – 1855 polski tak 7 (117) 511713/1 81234n
2. 1868-1878, 1881 polski tak 8 (118) 511713/2 81234n