Księgi metrykalne parafii Św. Stanisława w Drużbinie

Charakter metryk daty graniczne Liczba  jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1638-1810, 1819-1825,

1831-1895, 1933-1948

15 511700…
Ochrzczonych 1826-1886, 1895-1921 7 511701…
Zaślubionych 1826-1923, 1945-1961 6 511702…
Zmarłych 1826-1914, 1916-1921 6 511703…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1638-1703;

∞ 1640-1685, 1698-1703;

† 1642-1670, 1679-1685, 1696-1703

łaciński tak 1 511700/1 80182
2. Omnes * 1704-1718;

∞ 1707-1720;

† 1711-1714

łaciński tak 2 511700/2 80182
3. Omnes * 1719-1741, 1749, 1756;

∞ 1720-1743;

† 1723-1729, 1736-1756 

łaciński tak 3 511700/3 80182
4. Omnes *† 1744-1766;

∞ 1745-1766

łaciński tak 4 511700/4 80182
5. Omnes * 1766-1782;

∞ 1767-1782;

† 1766-1783

łaciński tak 5 511700/5 80182
6. * i ∞ * 1785-1810;

∞ 1783-1790

łaciński tak 6 511700/6 80182
7.  Omnes 1819 łaciński

polski

tak 7 511700/7 80182
8. Omnes 1820 polski tak 8 511700/8 80182
9. Omnes 1821 polski tak 9 511700/9 80183
10. Omnes 1822 polski tak 10 511700/10 80183
11. Omnes 1823 polski tak 11 511700/11 80183
12. Omnes 1824 – 1825 polski tak 12 511700/12 80183
13. Omnes *1831 – 1873;

1843 – 1877;

†1843 – 1884

łaciński nie 19 511700/13 81234n
14. Omnes *1874 – 1895;

1878 – 1892;

†1885 – 1892

łaciński nie 20 511700/14 81234n
15. Omnes *∞1933 – 1948;

†1933 – 1945

polski nie 21 511700/15 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1862 polski tak 13 511701/1 80183
2. 1863 – 1868 polski tak 17 511701/2 80183n
3. 1868 – 1875 rosyjski tak 14 511701/3 80184
4. 1876 – 1886 rosyjski tak (do 1885) 22 511701/4 81234n
5. 1895 – 1904 rosyjski tak 23 511701/5 81234n
6. 1905 – 1915 rosyjski tak (do 1914) 24 511701/6 81234n
7. 1915 – 1921 rosyjski, polski tak (do 1920) 25 511701/7 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1868 polski tak 15 511702/1 80184
2. 1868 – 1887 rosyjski tak 26 511702/2 81234n
3. 1888 – 1903 rosyjski tak 27 511702/3 81234n
4. 1904 – 1914 rosyjski tak 28 511702/4 81234n
5. 1915 – 1923 rosyjski, polski tak 29 511702/5 81234n
6. 1945 – 1961 polski tak (do 1960) 30 511702/6 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1865 polski tak 16 511703/1 80184
2. 1866 – 1868 polski tak 18 511703/2 80185
3. 1868 – 1878 rosyjski tak 31 511703/3 81234n
4. 1879 – 1897 rosyjski tak (do 1896) 32 511703/4 81234n
5. 1897-1914, 1916 rosyjski, polski tak (do 1914) 33 511703/5 81234n
6. 1916 – 1921 polski tak 34 511703/6 81234n