Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach

Charakter metryk

Daty graniczne

Liczba jednostek

Obecna sygnatura

Miksty (omnes)

1820 – 1824

1

511690…

Ochrzczonych

1701-1712; 1740-1741, 1837-1877

4

511691…

Zaślubionych

1849 – 1875

2

511692…

Zmarłych

1837 – 1889

3

511693…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1820 – 1824 polski tak 10 (100) 511690 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1701-1712, 1740-1741 łaciński nie 1 511691/1 80181
2. 1837 – 1853 polski tak 2 (101) 511691/2 81234n
3. 1854 – 1866 polski tak 3 (102) 511691/3 81234n
4. 1866 – 1877 rosyjski tak 4 (103) 511691/4 81234n

Księgi zaślubionych

Lp.

Daty graniczne

Język

Czy zawiera skorowidze?

Dawne sygnatury

Obecna sygnatura

Kopie użytkowe

1.

1849 – 1858

polski

tak

5 (104)

511692/1

81234n

2.

1859 – 1875

polski, rosyjski

tak

6 (105)

511692/2

81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1837 – 1853 polski tak 7(106) 511693/1 81234n
2. 1854 – 1873 polski, rosyjski tak 8(107) 511693/2 81234n
3. 1874 – 1889 rosyjski tak 9(108) 511693/3 81234n