Księgi metrykalne parafii św. Jakuba w Dobrosołowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1661-1753, 1820-1825 7 511660…
Ochrzczonych 1808-1812, 1826-1878 7 511661…
Zaślubionych 1809-1811, 1826-1873 6 511662…
Zmarłych 1810-1812, 1826-1875 6 511663…
Zapowiedzi 1826 – 1842 2 511664…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1661-1749;

∞ 1680-1748;

† 1733-1753

łaciński nie 1 511660/1 80168
2. Omnes 1820 polski tak 24 511660/2 80168
3. Omnes 1821 polski tak 25 511660/3 80168
4. Omnes 1822 polski tak 26 511660/4 80168
5. Omnes 1823 polski tak 27 511660/5 80168
6. Omnes 1824 polski tak 28 511660/6 80168
7. Omnes 1825 polski tak 29 511660/7 80168

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski tak 2 511661/1 80168
2. 1810 – 1811 polski tak 3 511661/2 80168
3. 1811 – 1812 polski tak 4 511661/3 80168
4. 1826 – 1836 polski tak 5 511661/4 80168
5. 1836 – 1845 polski tak 6 511661/5 80168n
6. 1841 – 1878 łaciński nie 8 511661/6 80169
7. 1846 – 1858 polski tak 7 511661/7 80169

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1809 – 1810 polski tak 10 511662/1 80169
2. 1810 – 1811 polski tak 11 511662/2 80169
3. 1811 polski tak 12 511662/3 80170
4. 1826 – 1839 polski nie 16 511662/4 80170
5. 1839 – 1857 polski tak 14 511662/5 80170
6. 1842 – 1873 polski nie 15 511662/6 80170

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1810 – 1811 polski tak 22 511663/1 80170
2. 1811 – 1812 polski tak 23 511663/2 80170
3. 1826 – 1835 polski tak 18 511663/3 80170
4. 1835 – 1850 polski tak 19 511663/4 80170
5. 1841 – 1873 łaciński nie 20 511663/5 80170n
6. 1851 – 1875 polski, rosyjski tak 21 511663/6 80171

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1826 – 1841 polski nie 13 511664/1 80170
2. 1841 – 1842 polski nie 17 511664/2 80170