Księgi metrykalne parafii Narodzenia N.M.P. w Dobrej

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1729-1760, 1764-1765, 1773, 1780-1854, 1868-1891

1905-1919, 1926-1941

8 511640…
Ochrzczonych 1826-1881, 1918-1922 6 511641…
Zaślubionych 1826-1876, 1918-1921 3 511642…
Zmarłych 1809-1882, 1918-1921 5 511643…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1738-1760, 1764, 1773;

∞ 1729-1760;

† 1729-1758

łaciński nie 1 511640/1 80162
2. Omnes * 1755, 1759-1760, 1765, 1780-1819;

∞ 1755, 1780-1818;

† 1782-1809

łaciński nie 2 511640/2 80162
3.  * i ∞ * 1819-1849;

∞ 1819-1854

łaciński tak 3 511640/3 80162n
4. Omnes 1868 – 1891 łaciński tylko do 1872 13 511640/4 81234n
5. Raptularz *∞† 1905 – 1919 łaciński nie 15 511640/5 81234n
6. Raptularz *∞† 1926 – 1930 polski nie 16 511640/6 81234n
7. Raptularz *∞† 1930 – 1935 polski nie 17 511640/7 81234n
8. Raptularz *∞† 1936 – 1941 polski nie 18 511640/8 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1826 – 1840 polski tak [!: poz. nr 2] 4 511641/1/1 80163n
2. Indeks

1826 – 1840

polski dot. poz. nr 1 KM par. Do-brosołowo 9 511641/1/2 80169
3. 1841 – 1851 polski tak 5 511641/2 80164
4. 1852 – 1868 polski, rosyjski tak 6 511641/3 80164n
5. 1869 – 1881 rosyjski tak 14 511641/4 81234n
6. 1918-1922 /raptularz łaciński nie 19 511641/5 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1826 – 1844 polski tak 7 511642/1 80165
2. 1845 – 1876 polski, rosyjski tak 8 511642/2 80165n
3. 1918-1921 /raptularz łaciński nie 20 511642/3 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1809 – 1860 łaciński nie 9 511643/1 80166
2. 1826 – 1847 polski tak 10 511643/2 80166
3. 1847 – 1863 polski tak 11 511643/3 80166n
4. 1864 – 1882 polski, rosyjski tak 12 511643/4 80167
5. 1918-1921 /raptularz łaciński nie 21 511643/5 81234n