Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Dębach Szlacheckich

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1946 – 1949 1 511631…
Zaślubionych 1948 – 1953 1 511632…
Zmarłych 1820-1867, 1946-1953 1 511633…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1946 – 1949 polski tak 1 511631 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1948 – 1953 polski tak 2 511632 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
0. 1820-1867 [wykazy †] polski nie A. par. Dęby 1 51049/1
1. 1946 – 1953 polski tak 3 511633 81234n