Księgi metrykalne parafii Zwiastowania N.M.P. w Dębem

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1764-1798, 1819-1820, 1854-1873 2 511610…
Ochrzczonych 1764 – 1940 (indeks)

1795 – 1875 (akta)

7 511611…
Zaślubionych 1795 – 1872 3 511612…
Zmarłych 1795 – 1856 3 511613…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1764-1798,

1819-1820;

∞ 1764-1798;

† 1764-1797

łaciński tylko

* 1819-1820

1 511610/1 80158
2. Omnes *† 1854-1872;

∞ 1854-1873

łaciński nie 15 511610/2 80158

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1764 – 1940 /index polski —                                      8 511611/1 80160
2. 1795 – 1817 łaciński tak 2 511611/2 80158
3. 1817 – 1837 łaciński nie 3 511611/3 80159
4. 1826 – 1839 polski tak 4 511611/4 80159
5. 1840 – 1854 polski tak 5 511611/5 80159
6. 1855 – 1865 polski tak 6 511611/6 80159n
7. 1865 – 1875 polski tak 7 511611/7 80160

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1795 – 1835 łaciński nie 9 511612/1 80160
2. 1826 – 1839 polski tak 10 511612/2 80161
3. 1840 – 1872 polski tak 11 511612/3 80161

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecna

Sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1795 – 1835 łaciński nie 12 511613/1 80161
2. 1826 – 1839 polski tak 13 511613/2 80161
3. 1840 – 1856 polski tak 14 511613/3 80161n