Księgi metrykalne parafii Św. Michała Arch. w Dąbrowie Wielkiej

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1689-1749, 1775-1791

1821; 1842-1844, 1940-1941

4 511600…
Ochrzczonych 1830-1868, 1909-1940 10 511601…
Zaślubionych 1820-1855, 1857-1868

1909-1940, 1945-1946

10 511602…
Zmarłych 1820-1868, 1909-1940 8 511603…

Miksty

Lp. Charakter

 metryk

Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes  * 1693-1749;

∞ 1689-1748;

† 1742-1749,

1779

łaciński nie 12 511600/1 80963
2. Omnes *† 1775-1791;

∞ 1775-1790

łaciński nie 13 511600/2 80963
3. Omnes 1821

1842 – 1844

polski

łaciński

nie 14 511600/3 80963
4. Raptularz: *∞†  1940 – 1941 polski nie 15 511600/4 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1830 – 1837 polski tak 1 511601/1 80156
2. 1837 – 1844 polski tak 2 511601/2 80156
3. 1844 – 1853 polski tak 3 511601/3 80156
4. 1845 – 1859 łaciński nie 16 511601/4 81234n
5. 1854 – 1866 polski tak 4 511601/5 80156
6. 1867 – 1868 polski, rosyjski tak 17 511601/6 81234n
7. 1909 – 1914 rosyjski tak 18 511601/7 81234n
8. 1915 – 1922 rosyjski, polski tak 19 511601/8 81234n
9. 1922 – 1933 polski tak 20 511601/9 81234n
10 1933 – 1940

/raptularz/

polski nie 21 511601/10 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1820 – 1829 łaciński nie 4a 511602/1 80963
2. 1829 – 1851 łaciński nie 5 511602/2 80156
3. 1830 – 1843 polski tak 6 511602/3 80156
4. 1845 – 1855 polski tak 7 511602/4 80156
5. 1857 – 1868 polski, rosyjski tak 8 511602/5 80156
6. 1909 – 1933 rosyjski, polski tak 22 511602/6 81234n 
7. 1933 – 1937 polski tak 23 511602/7 81234n
8. 1934 – 1940 /raptularz/ polski nie 26 511602/8 81234n
9. 1938 – 1940 polski nie 24 511602/9 81234n
10. 1945 – 1946 polski tak 25 511602/10 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1820 – 1851 łaciński nie 8a 511603/1 80963
2. 1830 – 1841 polski nie 9 511603/2 80158
3. 1842 – 1849 polski tak 10 511603/3 80158
4. 1850 – 1868 polski, rosyjski tak 11 511603/4 80158
5. 1909 – 1932 rosyjski, polski tak 27 511603/5 81234n
6. 1932 – 1937 polski tak 28 511603/6 81234n
7. 1934 – 1940 /raptularz/ polski nie 30 511603/7 81234n
8. 1937 – 1939 polski nie 29 511603/8 81234n