Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Dąbiu nad Nerem

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1721-1767, 1828-1878 2 511580…
Ochrzczonych 1888-1894 1 511581…
Zaślubionych 1785, 1799, 1809-1878 1 511582…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes *∞ 1721-1766;

† 1721-1767

łaciński nie 1 511580/1 80962
2. Indeks: * i † *1828 – 1878;

†1868 – 1878

polski 2 511580/2 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1888-1894 polski tylko 1888-1889, 1891 511581/1

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1785, 1799, 1809-1878 / index polski 511582/1