Księgi metrykalne parafii Trójcy Świętej w Dąbiu Kujawskim

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (∞ i †) 1923 – 1945 1 511570…
Ochrzczonych 1826 – 1842; 1855 – 1875 4 511571…
Zaślubionych 1860 – 1872 1 511572…
Zmarłych 1809 – 1878 1 511573…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Raptularz: ∞ i † 1923 – 1945 polski nie 7 511570 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1826 – 1842 polski tak 1 511571/1 80155
2. 1855 – 1861 polski tak 2 511571/2 80155
3. 1862 – 1874 polski tak 3 511571/3 81234n
4. 1868 – 1875 rosyjski tak 4 511571/4 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1860 – 1873 polski tak 5 511572 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1809-1878 /index polski 6 511573 81234n