Księgi metrykalne parafii Św. Bartłomieja w Czernikowie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1756 – 1808 3 511560…
Ochrzczonych 1850 – 1873; 1947 – 1953 7 511561…
Zaślubionych 1857 – 1888; 1947 – 1953 3 511562…
Zmarłych 1784-1825, 1852-1878, 1947-1953 5 511563…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1756-1781;

∞ 1767-1781;

† 1757-1784

łaciński tak 1 511560/1 80154
2. Omnes /~index * 1756-1807;

∞ 1767-1807;

† 1757-1808

polski tak 4 511560/2 80155
3.  * i ∞ 1782 – 1807 łaciński nie 2 511560/3 80154

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne 

Sygnatury

Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1850 – 1863 polski tak 12 (93) 511561/1 81234n
2. 1863 – 1869 polski, rosyjski tak 13 (94) 511561/2 81234n
3. 1869 – 1873 rosyjski, polski tak 14 (95) 511561/3 81234n
4. 1947 – 1948 polski tak 5 511561/4 81234n
5. 1948 – 1949 polski tak 6 511561/5 81234n
6. 1950 – 1951 polski tak 7 511561/6 81234n
7. 1952 – 1953 polski tak 8 511561/7 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne

 Sygnatury

Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1857 – 1874 polski, rosyjski tak 16 (97) 511562/1 81234n
2. 1875 – 1888 rosyjski tak 15 (96) 511562/2 81234n
3. 1947 – 1953 polski tak 9 511562/3 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne

Sygnatury

Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1784 – 1825 łaciński nie 3 511563/1 80155
2.  1852 – 1871 polski, rosyjski tak 17 (98) 511563/2 81234n
3. 1871 – 1878 rosyjski tak 18 (99) 511563/3 81234n
4. 1947 – 1951  polski tak 10 511563/4 81234n
5. 1952 – 1953 polski tak 11 511563/5 81234n