Księgi metrykalne parafii św. Michała Archanioła w Czarnem

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1856 – 1874 1 511541…
Zaślubionych 1857 – 1874 1 511542…
Zmarłych 1852 – 1903 2 511543…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1856 – 1874 polski tak 1 (89) 511541 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze ? Dawna sygnatura Obecna

sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1857 – 1874 polski tak 2 (90) 511542 81234n

Księgi zmarłych

Lp. daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze ? Dawna sygnatura Obecna

sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1852 – 1874 polski tak 3 (91) 511543/1 81234n
2. 1868 – 1903 rosyjski tak 4 (92) 511543/2 81234n