Księgi metrykalne parafii św. Katarzyny w Cieninie Kościelnym

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1781 – 1920 3 511520…
Ochrzczonych 1826 – 1864 3 511521…
Zaślubionych 1826 – 1870  2 511522…
Zmarłych 1826 – 1877 3 511523…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1781-1862;

∞ 1808-1878;

† 1796-1869

łaciński nie 9 511520/1 80153n
2. Indeks: omnes 1813 – 1920 polski 11 511520/2 80154
3. Omnes 1825 polski nie 10 511520/3 80154

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1826 – 1835 polski nie 1 511521/1 80151
2. 1835 – 1851 polski tak 2 511521/2 80151n
3. 1852 – 1864 polski tak 3 511521/3 80152

Księgi zaślubionych

Lp. daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze ? Dawna sygnatura Obecna

sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1826 – 1844 polski tak 4 511522/1 80152
2. 1845 – 1870 polski, rosyjski tak 5 511522/2 80152

Księgi zmarłych

Lp. daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze ? Dawna sygnatura Obecna

sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1826 – 1831 polski nie 6 511523/1 80152
2. 1832 – 1852 polski  tak 7 511523/2 80152n
3. 1853 – 1877 polski, rosyjski tak 8 511523/3 80153