Księgi metrykalne parafii św. Piotra i Pawła w Ciechocinku

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1918 – 1940; 1947 – 1954 6 511501…
Zaślubionych 1918 – 1940; 1947 – 1967 6 511502…
Zmarłych 1918 – 1940; 1947 – 1967 5 511503…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury

Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1918 – 1925 polski tak 6 ( 81 ) 511501/1 81234n
2. 1926 – 1934 polski tak 7 ( 82 ) 511501/2 81234n
3. 1935 – 1940 polski tak 8 (340) 511501/3 81234n
4. 1947 – 1949 polski tak 1 511501/4 81234n
5. 1949 – 1951 polski tak 2 511501/5 81234n
6. 1951 – 1954 polski tak 3 511501/6 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury

Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1918 – 1928 polski tak 9 (83) 511502/1 81234n
2. 1929 – 1934 polski tak 10 (84) 511502/2 81234n
3. 1935 – 1939 polski tak 11 (85) 511502/3 81234n
4. 1940 polski tak 12 (86) 511502/4 81234n
5. 1947 – 1955 polski tak 4 511502/5 81234n
6. 1955 – 1967 polski tak 15 511502/6 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury

Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1918 – 1925 polski tak 13 (87) 511503/1 81234n
2. 1926 – 1940 polski tak 14 (88) 511503/2 81234n
3. 1947 – 1953 polski tak 5 511503/3 81234n
4. 1953 – 1959 polski tak 16 511503/4 81234n
5. 1959 – 1967 polski tak 17 511503/5 81234n