Księgi metrykalne parafii Św. Małgorzaty w Ciechocinie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes)

1670 – 1757; 1808 – 1817

1910; 1913 – 1919

9 511490…
Ochrzczonych 1856 – 1874; 1947 – 1951 4 511491…
Zaślubionych 1811 – 1815; 1839 – 1878 6 511492…
Zmarłych 1832 – 1877 5 511493…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes

* 1670-1757;

∞ 1711-1757;

† 1711-1712,

1730-1757

łaciński tak 1 511490/1 80151
2. * i † 1808 – 1809 polski tak 3 (61) 511490/2 81234n
3. Omnes

∞ 1808 – 1811,

1815 – 1817;

*†1809 1810,

1814 – 1817

polski nie 23 (256) 511490/3 81234n
4. * i † 1810 – 1811 polski tak 4 (62) 511490/4 81234n
5. * i † 1811 – 1812 polski tak 5 (63) 511490/5 81234n
6. * i † 1812 – 1813 polski tak 6 (64) 511490/6 81234n
7. * i † 1813 – 1814 polski tak 7 (65) 511490/7 81234n
8. * i † 1815 – 1816 polski tak 8 (66) 511490/8 81234n
9. Omnes

*† 1910, 1913-1919;                                                  

∞ 1914 – 1919

polski nie 24 511490/9 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1856 – 1866 polski tak 9 (71) 511491/1 81234n
2. 1867 – 1874 polski, rosyjski tak 11 (73) 511491/2 81234n
3. 1868 – 1873 polski tak 10 (72) 511491/3 81234n
4. 1947 – 1951  polski tak (do 1950) 2 511491/4 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1811 – 1812 polski nie 12 (67) 511492/1 81234n
2. 1812 – 1813 polski nie 13 (68) 511492/2 81234n
3. 1813 – 1814 polski nie 14 (69) 511492/3 81234n
4. 1814 – 1815 polski nie 15 (70) 511492/4 81234n
5. 1839 – 1848 polski tak 16 (74) 511492/5 81234n
6. 1849 – 1878 rosyjski tak 17 (75) 511492/6 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1832 – 1840 polski tak 18 (76) 511493/1 81234n
2. 1841 – 1855 polski tak 19 (77) 511493/2 81234n
3. 1856 – 1868 polski, rosyjski tak 20 (78) 511493/3 81234n
4. 1868 – 1873 polski tak 21 (79) 511493/4 81234n
5. 1873 – 1877 polski tak 22 (80) 511493/5 81234n