Księgi metrykalne parafii św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1562-1743, 1745-1780; 1822 3 511480…
Ochrzczonych 1708 – 1830 1 511481…
Komunikujących 1795 – 1815 1 511484…
Zapowiedzi 1864 – 1890 1 511484…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes *∞ 1562-1743;

† 1655-1743

łaciński nie 1 511480/1 80150
2. Omnes * 1746-1780;

∞ 1745-1780;

† 1745-1766, 1775-1780

łaciński nie 2 511480/2 80150
3. Omnes 1822 polski tak 6 511480/3 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1708 – 1830 / indeks polski 3 511481/1 80150

Księgi komunikujących

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1795 – 1815 polski nie 5 511484/1 80150n

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1864 – 1890 polski nie 4 511484/2 80150