Księgi metrykalne parafii Św. Marcina w Chwalborzycach

Charakter  metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1751 – 1903 17 511470…
Ochrzczonych 1826 – 1920 4 511471…
Zaślubionych 1826 – 1941 5 511472…
Zmarłych 1826 – 1927 4 511473…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1751 – 1775 łaciński nie 1 511470/1 80147
2. Omnes 1776 – 1809 łaciński nie 2 511470/2 80147
3. Omnes 1810 – 1829 łaciński nie 15 511470/3 80148
4. * i † 1829 – 1886 łaciński nie 22 511470/4 80149
5. ∞ i † ∞1887 – 1903;

† 1887 – 1902

łaciński nie 30 511470/5 81234n
6. Omnes 1808 – 1809 polski tak 3 511470/6 80148
7. Omnes 1809 – 1810 polski tak 4 511470/7 80148
8. Omnes 1811 – 1812 polski tak 5 511470/8 80148
9. Omnes 1812 – 1813 polski tak 6 511470/9 80148
10. Omnes 1814 – 1815 polski tak 7 511470/10 80148
11. Omnes 1817 polski tak 8 511470/11 80148
12. Omnes 1818 polski tak 9 511470/12 80148
13. Omnes 1820 polski tak 10 511470/13 80148
14. Omnes 1821 polski nie 11 511470/14 80148
15. Omnes 1822 polski tak 12 511470/15 80148
16. Omnes 1823 polski tak 13 511470/16 80148
17. Omnes 1824 polski tak 14 511470/17  80148

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1849 polski tak 16 511471/1 80149
2. 1850 – 1872 polski, rosyjski tak 17 511471/2 80149
3. 1873 – 1898 rosyjski tak 23 511471/3 81234n
4. 1898 – 1920 rosyjski, polski tak 24 511471/4 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1849 polski tak 18 511472/1 80149
2. 1850 – 1875 polski tak 19 511472/2 80149
3. 1876 – 1894 rosyjski tak  25 511472/3 81234n
4. 1895 – 1929 rosyjski, polski tak  (do 1928) 26 511472/4 81234n
5. 1929 – 1941 polski tak (do 1938) 27 511472/5 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1832 polski nie 20 511473/1 80149
2. 1833 – 1873 polski, rosyjski tak 21 511473/2 80149n
3. 1874 – 1900 rosyjski tak 28 511473/3 81234n
4. 1901 – 1927 rosyjski, polski tak (do 1926) 29 511473/4 81234n