Księgi metrykalne parafii Św. Dominika w Chodczu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes i nawróconych)

1687 – 1819; 1822; 1824;

1852 – 1875; 1891 – 1917

9 511450…
Ochrzczonych 1796-1914; 1917-1921, 1947-1952 20 511451…
Zaślubionych 1796 – 1914; 1947 – 1951 11 511452…
Zmarłych 1765 – 1914; 1947 – 1950 11 511453…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1690-1739;

∞ 1687-1718;

† 1695,

1700-1704,

1728-1761, 1763

łaciński nie 27 511450/1 80131
2. * i ∞  * 1749 (1 akt),

1763-1796;

∞ 1761-1796

łaciński nie (!→511450/3) 1 511450/2 80131
3. Indeks: omnes; akta nawróconych; skrócone akty † 1852-1875 * 1749 (1 akt), 1763 – 1808;

∞ 1761 – 1806;

† 1765 – 1808, 1852 – 1875;

conversorum: 1852 – 1871

łaciński

polski

tak 28 511450/3 80131n
4. Omnes 1808 – 1819 polski tak 29 511450/4 80132
5. Omnes 1822 polski tak 30 511450/5 80133n
6. ∞ i † 1824 polski tak 31 511450/6 80134
7. Omnes 1891 – 1907 polski nie 26 511450/7 80134
8. Omnes 1908 – 1913 polski nie 32 511450/8 80134n
9. Omnes 1913 – 1917 polski nie 33 511450/9 80135

Księgi ochrzczonych

Lp.

Daty graniczne

Język

Czy zawiera  skorowidze ?

dawne Sygnatury

Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe

1.

1796 – 1819

łaciński

nie (!→511450/3)

2

511451/1

80135

2.

1820

polski

tak

4

511451/2

80135

3.

1820 – 1845

łaciński

tak

5

511451/3

80135n

4.

1821

polski

tak

3

511451/4

80136

5.

1826 – 1838

polski

tak

6

511451/5

80136n

6.

1839 – 1849

polski

tak

7

511451/6

80137

7.

1846 – 1864

polski

tak

8

511451/7

80137n

8.

1865 – 1875 

polski; rosyjski

tak

9

511451/8

80138n

9.

1876 – 1885

rosyjski

tak

40

511451/9

81234n

10.

1881 – 1891

polski

nie

41

511451/10

81234n

11.

1885 – 1891

rosyjski

tak

39

511451/11

81234n

12.

1891 – 1896

rosyjski

tak

42

511451/12

81234n

13.

1896 – 1900

rosyjski

tak

43

511451/13

81234n

14.

1901 – 1905

rosyjski

tak

44

511451/14

81234n

15.

1905 – 1910

rosyjski

tak

45

511451/15

81234n

16.

1910 – 1914

rosyjski

tak

46

511451/16

81234n

17.

1917 – 1921

polski

nie

10

511451/17

80139

18.

1947 – 1948

polski

tak

34

511451/18

81234n

19.

1948 – 1949

polski

tak

35

511451/19

81234n

20.

1949 – 1952

polski

nie

36

511451/20

81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury

Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1796 – 1820 łaciński nie (!→511450/3) 11 511452/1 80139
2. 1820 polski tak 12 511452/2 80139
3. 1820 – 1863 łaciński nie 14 511452/3 80140
4. 1821 polski nie 13 511452/4 80140
5. 1826 – 1848 polski nie 15 511452/5 80140
6. 1849 – 1886 polski, rosyjski nie 16 511452/6 80140n
7. 1883 – 1893 polski nie 17 511452/7 80141
8. 1887 – 1897 rosyjski tak 47 511452/8 81234n
9. 1898 – 1905 rosyjski tak 48 511452/9 81234n
10. 1905 – 1914 rosyjski tak 49 511452/10 81234n
11. 1947 – 1951 polski tak 37 511452/11 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1765 – 1822 łaciński nie (!→511450/3) 18 511453/1 80141n
2. 1820 polski tak 19 511453/2 80142
3. 1821 polski tak 20 511453/3 80142
4. 1823 – 1852 łaciński nie 21 511453/4 80142
5. 1826 – 1846 polski tak 22 511453/5 80142n
6. 1846 – 1859 polski tak 23 511453/6 80143
7. 1859 – 1891 polski, rosyjski tak 24 511453/7 80144
8. 1884 – 1891 polski, łaciński nie 25 511453/8 81234n
9. 1891 – 1904 rosyjski tak 50 511453/9 81234n
10. 1904 – 1914 rosyjski tak 51 511453/10 81234n
11. 1947 – 1950 polski tak 38 511453/11 81234n