Księgi metrykalne parafii św. Andrzeja w Choczu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1774 – 1911 9 511440…
Ochrzczonych 1818 – 1877 12 511441…
Zaślubionych 1818 – 1852 10 511442…
Zmarłych 1818 – 1878 11 511443…
Zapowiedzi 1826 – 1844 1 511444…

Miksty

Lp. Charakter metryk daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1788 – 1811

∞ 1774 – 1823

† 1774 – 1819

łaciński polski tak (tylko do 1808) 1 511440/1 80119
2. Omnes 1808 – 1809 polski tak 2 511440/2 80120; 81234n
3. Omnes 1814 polski tak 3 511440/3 80120; 81234n
4. Omnes 1815 polski tak 4 511440/4 80120
5. Omnes 1817 polski nie 5 511440/5 80121
6. Omnes 1818 polski nie 6 511440/6 80121
7. Omnes 1818 – 1838 łaciński nie 7 511440/7 80121
8. Omnes 1839 – 1863 łaciński nie 8 511440/8 80122
9. Omnes 1864 – 1911 łaciński polski nie 9 511440/9 80122

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1818 polski tak 10 511441/1 80123
2. 1819 polski tak 11 511441/2 80123
3. 1821 polski tak 12 511441/3 80123
4. 1822 polski tak 13 511441/4 80123
5. 1823 polski tak 14 511441/5 80123
6. 1824 polski tak 15 511441/6 80123
7. 1825 polski tak 16 511441/7 80124
8. 1826 – 1837 polski tak 17 511441/8 80124
9. 1837 – 1840 polski tak 18 511441/9 80125
10. 1841 – 1845 polski tak 19 511441/10 80125
11. 1845 – 1862 polski tak 20 511441/11 80125
12. 1862 – 1877 polski, rosyjski tak 21 511441/12 80126

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1818 polski tak 22 511442/1 80127
2. 1819 polski tak 23 511442/2 80127
3. 1819 polski tak 24 511442/3 80127
4. 1820 polski tak 25 511442/4 80127
5. 1821 polski tak 26 511442/5 80127
6. 1822 polski tak 27 511442/6 80127
7. 1823 polski tak 28 511442/7 80127
8. 1824 polski tak 29 511442/8 80127
9. 1825 polski tak 30 511442/9 80127
10. 1826 – 1852 polski tak 31 511442/10 80127

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1818 polski tak 33 511443/1 80128
2. 1819 polski tak 34 511443/2 80128
3. 1820 polski tak 35 511443/3 80128
4. 1821 polski tak 36 511443/4 80128
5. 1822 polski tak 37 511443/5 80128
6. 1823 polski tak 38 511443/6 80128
7. 1824 polski tak 39 511443/7 80129
8. 1825 polski tak 40 511443/8 80129
9. 1826 – 1842 polski tak 41 511443/9 80129
10. 1842 – 1859 polski tak 42 511443/10 80129
11. 1859 – 1878 polski tak 43 511443/11 80129

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1844 polski nie 32 511444/1 80129