Księgi metrykalne parafii św. Idziego w Choceniu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (*∞† i zapowiedzi) 1782 – 1837 14 511430…
Ochrzczonych 1808 – 1819; 1826 – 1875

1884 – 1896; 1947 – 1953

14 511431…
Zaślubionych 1808 – 1811; 1817 – 1819

1826 – 1869; 1909 – 1925

9 511432…
Zmarłych 1808 – 1819; 1826 – 1865

1947 – 1954

10 511433…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1782 – 1800 łaciński nie 1 511430/1 80114; 81234n
2. Omnes *1800-1835;

∞† 1800-1837

łaciński nie 2 511430/2 80114; 81234n
3. Omnes 1811 – 1812 polski tak 18 511430/3 80114; 81234n
4. Omnes 1812 – 1813 polski tak 19 511430/4 80114
5. Omnes 1813 – 1814 polski tak 20 511430/5 80114; 81234n
6. Omnes 1814 – 1815 polski tak 21 511430/6 80114; 81234n
7. Omnes 1815 – 1816 polski tak 22 511430/7 80114; 81234n
8. Omnes 1816 – 1817 polski tak 23 511430/8 80115; 81234n
9. Omnes 1820 polski tak 24 511430/9 80115; 81234n
10. Omnes 1821 polski tak 25 511430/10 80115; 81234n
11. Omnes 1822 polski tak 26 511430/11 80115; 81234n
12. *∞† i zapowiedzi 1823 polski tak 27 511430/12 80115; 81234n
13. *∞† i zapowiedzi 1824 polski tak 28 511430/13 80115; 81234n
14. *∞† i zapowiedzi 1825 polski tak 29 511430/14 80115; 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski tak 3 511431/1 80115; 81234n
2. 1809 – 1810 polski tak 4 511431/2 80115; 81234n
3. 1810 – 1811 polski tak 5 511431/3 80116; 81234n
4. 1817 – 1818 polski tak 6 511431/4 80116; 81234n
5. 1819 polski tak 7 511431/5 80116; 81234n
6. 1826 – 1839 polski tak 30 511431/6 80116; 81234n
7. 1836 – 1845 łaciński nie 31 511431/7 80116; 81234n
8. 1839 – 1844 polski tak 32 511431/8 80116; 81234n
9. 1845 – 1855 polski tak 33 511431/9 80116n; 81234n
10. 1856 – 1865 polski tak 34 511431/10 80117; 81234n
11. 1865 – 1875 polski, rosyjski tak 35 511431/11 80117n; 81234n
12. 1884 – 1896 rosyjski tak 45 511431/12 81234n
13. 1947 – 1948 polski nie 36 511431/13 81234n
14. 1949 –  1953 polski nie 37 511431/14 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze ? Dawna sygnatura Obecna

sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski tak 8 511432/1 80118; 81234n
2. 1809 – 1810 polski tak 9 511432/2 80118; 81234n
3. 1810 – 1811 polski tak 10 511432/3 80118 ; 81234n
4. 1817 – 1818 polski tak 11 511432/4 80118; 81234n
5. 1819 polski tak 47  511432/5 81234n
6. 1826 – 1842 polski tak 38 511432/6 80118; 81234n
7. 1837 – 1845

1852 – 1853

łaciński nie 39 511432/7 80118; 81234n
8. 1843 – 1869 polski tak 40 511432/8 80118; 81234n
9. 1909 – 1925 rosyjski, polski tak 46 511432/9 81234n

Księgi zmarłych

Lp. daty

graniczne

Język Czy zawiera skorowidze ? Dawne sygnatury Obecna sygnatura kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski tak 12 511433/1 80118; 81234n
2. 1809 – 1810 polski tak 13 511433/2 80118; 81234n
3. 1810 – 1811 polski tak 14 511433/3 80118; 81234n
4. 1812 – 1813 polski tak 15 511433/4 80118; 81234n
5. 1817 – 1818 polski tak 16 511433/5 80118; 81234n
6. 1819 polski tak 17 511433/6 80119; 81234n
7. 1826 – 1836 polski tak 41 511433/7 80119; 81234n
8. 1836 – 1865 polski tak 42 511433/8 80119; 81234n
9. 1837 – 1845,

1852 – 1853

łaciński nie 43 511433/9 80119; 81234n
10. 1947 – 1954 polski tak 44 511433/10 81234n