Księgi metrykalne parafii Narodzenia NMP w Chełmnie n. Nerem

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1900 – 1931 7 511411…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1900 – 1906 polski tak 1 511411/1 81234; 81235
2. 1906 – 1910 polski tak 2 511411/2 81234; 81235
3. 1911 polski tak 3 511411/3 81234; 81235
4. 1912  polski tak 4 511411/4 81234; 81235
5. 1912 – 1915 polski tak 5 511411/5 81234; 81235
6. 1916 – 1923 polski tak 6 511411/6 81234; 81235
7. 1923 – 1931 polski tak 7 511411/7 81234; 81235