Księgi metrykalne parafii św. Jakuba w Chełmicy Dużej

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1808 – 1825 18 511400…
Ochrzczonych 1847 – 1874; 1947 – 1954 5 511401…
Zaślubionych 1854 – 1893 2 511402…
Zmarłych 1851 – 1886; 1947 – 1954 3 511403…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1808 – 1809 polski tak 2 (38) 511400/1 81234; 81235
2. Omnes 1809 – 1810 polski tak 3 (39) 511400/2 81234; 81235
3. Omnes 1809 – 1818 polski tak 3a (39a) 511400/3 81234; 81235
4. Omnes 1810 – 1811 polski tak 4 (46) 511400/4 81234; 81235
5. Omnes 1811 – 1812 polski tak 5 (40) 511400/5 81234; 81235
6. Omnes 1812 – 1813 polski tak 6 (41) 511400/6 81234; 81235
7. Omnes 1813 – 1814 polski tak 7 (42) 511400/7 81234; 81235
8. Omnes 1814 – 1815 polski tak 8 (43) 511400/8 81234; 81235
9. Omnes 1815 – 1816 polski tak 9 (44) 511400/9 81234; 81235
10. Omnes 1816 – 1817 polski tak 10 (45) 511400/10 81234; 81235
11. Omnes 1817 – 1818 polski tak 11 (47) 511400/11 81234; 81235
12. Omnes 1819 – 1820 polski tak 12 (48) 511400/12 81234; 81235
13. Omnes 1820 – 1821 polski tak 13 (49) 511400/13 81234; 81235
14. Omnes 1821 – 1822 polski tak 14 (50) 511400/14 81234; 81235
15. Omnes 1822 polski tak 15 (51) 511400/15 81234; 81235
16. Omnes 1823 polski tak 16 (52) 511400/16 81234; 81235
17. Omnes 1824 polski tak 17 (53) 511400/17 81234; 81235
18. Omnes 1825 polski tak 18 (54) 511400/18 81234; 81235

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1847 – 1853 polski tak 19 (55) 511401/1 81234; 81235
2. 1854 – 1874 polski tak 20 (56) 511401/2 81234; 81235
3. 1947 – 1949 polski tak 1 511401/3 81234; 81235
4. 1950 – 1952 (duplikat) polski tak 511401/4 81234; 81235
5. 1952 – 1954 (j.w.) polski tak 511401/5 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1854 – 1883 polski tak 21 (57) 511402/1 81234; 81235
2. 1868 – 1893 rosyjski tak 23 (59) 511402/2 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1851 – 1876 polski tak 22 (58) 511403/1 81234; 81235
2. 1868 – 1886 rosyjski tak 24 (60) 511403/2 81234; 81235
3. 1947 – 1954 polski tak 511403/3 81234; 81235