Księgi metrykalne parafii Narodzenia N.M.P. w Chełmcach

Charakter metryk

daty graniczne

Liczba jednostek

obecna sygnatura

Ochrzczonych

1795 – 1868; 1873

8

511391…

Zaślubionych

1795 – 1870

5

511392…

Zmarłych

1795 – 1870

6

511393…

Akta znania

1850 – 1867

1

511394

Księgi ochrzczonych

Lp.

Daty graniczne

Język

Czy zawiera skorowidze?

Dawne sygnatury

Obecna sygnatura

Kopie użytkowe

1.

1795 – 1825

łaciński, polski

tak

1

511391/1

80105

2.

1825 – 1844

łaciński

nie

3

511391/2

80105

3.

1844 – 1868; 1873

łaciński

nie

7

511391/3

80106

4.

1808 – 1812

polski

tak

2

511391/4

80105

5.

1826 – 1832

polski

tak

4

511391/5

80105

6.

1832 – 1840

polski

tak

5

511391/6

80105

7.

1840 – 1846

polski

tak

6

511391/7

80106

8.

1847 – 1865

polski

tak

8

511391/8

80106

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1843 łaciński  nie 10 511392/1 80107
2. 1844 – 1868  łaciński nie 13 511392/2 80108
3. 1826 – 1834 polski nie 11 511392/3 80107
4. 1834 – 1845 polski tak 12 511392/4 80107
5. 1846 – 1870 polski tak 14 511392/5 80108

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1843 łaciński nie 15 511393/1 80108
2. 1844 – 1869 łaciński nie 19 511393/2 80109
3. 1808 – 1813 polski tak 16 511393/3 80108
4. 1826 – 1832 polski nie 17 511393/4 80109
5. 1832 – 1844 polski tak 18 511393/5 80109
6. 1845 – 1870 polski tak 20 511393/6 80109

Księgi akt znania

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1850 – 1867 polski nie 9 511394 80110