Księgi metrykalne parafii św. Bartłomieja w Charłupi Wielkiej

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1607-1608, 1614-1620?, 1632-1732, 1755-1778, 1797, 1800-1850, 1856-1890 21 511380…
Ochrzczonych 1660-1690, 1748-1797

1808-1811, 1815-1845

8 511381…
Zaślubionych 1780 – 1859 6 511382…
Zmarłych 1755-1850, 1854-1883 8 511383…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ * 1614-1620?,

1633-1654,

1702-1717;

∞ 1607-1608,

1615-1618

łaciński nie 1 511380/1 80101
2. Omnes * 1727-1732;

∞ 1632-1726;

† 1698-1732

łaciński nie 3 511380/2 80102
3. * i ∞ * 1797, 1800-1815;

∞ 1755-1778

łaciński nie 6 511380/3 80102
4. Omnes 1811 – 1812 polski tak 21 511380/4 80102
5. Omnes 1812 – 1813 polski nie 22 511380/5 80102
6. Omnes 1813 – 1814 polski nie 23 511380/6 80102
7. Omnes 1814 – 1815 polski nie 24 511380/7 80102
8. Omnes 1815 – 1816 polski nie 25 511380/8 80102
9. Omnes 1816 polski nie 26 511380/9 80102
10. Omnes 1817 polski nie 27 511380/10 80102
11. Omnes 1818 polski nie 28 511380/11 80102
12. Omnes 1819 polski nie 29 511380/12 80103
13. Omnes 1820 polski nie 30 511380/13 80103
14. Omnes 1821 polski nie 31 511380/14 80103
15. Omnes 1822 polski nie 32 511380/15 80103
16. Omnes 1823 polski nie 33 511380/16 80103
17. Omnes 1824 polski nie 34 511380/17 80103
18. Omnes 1825 polski nie 35 511380/18 80103
19. * i ∞ * 1840-1850;

∞ 1825-1850

łaciński nie 8 511380/19 80103
20. Omnes * 1826-1831;

∞1827, 1829-1830;

† 1830

polski tylko * z 1826 i 1831 36 511380/20 80103
21. Omnes *∞ 1856-1887;

† 1856-1890

łaciński nie 37 511380/21 80104

Księgi ochrzczonych

lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1660 – 1691 łaciński nie 2 511381/1 8098
2. 1748 – 1778 łaciński nie 4 511381/2 8098-8099
3. 1779 – 1797 łaciński nie 5 511381/3 8099
4. 1808 – 1809 polski nie 12 511381/4 8099
5. 1809 – 1810 polski nie 13 511381/5 8099
6. 1810 – 1811 polski nie 14 511381/6 8099
7. 1815 – 1839 łaciński nie 7 511381/7 8099
8. 1831 – 1845 polski tak 15 511381/8 8099

Księgi zaślubionych

lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1780 – 1825 łaciński nie 9 511382/1 8099
2. 1808 – 1809 polski nie 16 511382/2 8099
3. 1809 polski nie 17 511382/3 80100
4. 1810 – 1811 polski nie 18 511382/4 80100
5. 1826 – 1850 polski tak 19 511382/5 80100
6. 1851 – 1859 polski tak 20 511382/6 80100

Księgi zmarłych

lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1755 – 1814 łaciński nie 10 511383/1 80100
2. 1808 – 1809 polski nie 38 511383/2 80100
3. 1809 – 1810 polski nie 39 511383/3 80100
4. 1810 – 1811 polski nie 40 511383/4 80100
5. 1814 – 1850 łaciński nie 11 511383/5 80100
6. 1826 – 1841 polski tak 41 511383/6 80100
7. 1854 – 1873 polski, rosyjski tak 42 511383/7 80100
8. 1873 – 1883 rosyjski tak 43 511383/8 80101