Księgi metrykalne parafii Narodzenia NMP w Charłupi Małej

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1916-1918, 1952-1958 4 511370…
Ochrzczonych 1909-1913, 1952-1968 7 511371…
Zaślubionych 1947 – 1968 2 511372…
Zmarłych 1947 – 1968 2 511373…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1916  polski tak 10 511370/1 81234; 81235
2. Omnes 1917 polski tak 11 511370/2 81234; 81235
3. Omnes 1918 polski tak 12 511370/3 81234; 81235
4 Omnes 1952 – 1958 polski nie 9 511370/4 81234; 81235

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1909 – 1912 polski tak 13 511371/1 81234; 81235
2. 1912 – 1913 polski tak 14 511371/2 81234; 81235
3. 1947 – 1951 polski tak 1 511371/3 81234; 81235
4. 1952 – 1955 polski tak 2 511371/4 81234; 81235
5. 1955 – 1958 polski tak 3 511371/5 81234; 81235
6. 1958 – 1966 polski tak 4 511371/6 81234; 81235
7. 1966 – 1968 polski tak (tylko 1967) 5 511371/7 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1947 – 1959 polski tak 5a 511372/1 81234; 81235
2. 1959 – 1968 polski tak (do 1967) 6 511372/2 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1947 – 1956 polski tak 7 511373/1 81234; 81235
2. 1956 – 1968 polski tak (do 1967) 8 511373/2 81234; 81235