Księgi metrykalne parafii Greckokatolickiej w Cehowie [Wołyń]

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1933 – 1939 1 511359/2
Protokoły przedślubne 1926 – 1927 1 511359/1

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1933 – 1939 polski nie 3 511359/2 81234; 81235

Księgi protokołów przedślubnych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1926 – 1927 polski, rosyjski nie 2 511359/1 81234; 81235