Księgi metrykalne parafii Św. Stanisława w Bytoniu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1759-1826; 1828, 1831-1832;

1839-1841, 1849-1861

1870-1883; 1897; 1938

25 511350…
Ochrzczonych 1688-1758; 1809-1810, 1826-1937; 1939-1941, 1945; 1947-1964 26 511351…
Zaślubionych 1695-1758; 1809-1810, 1826-1940 10 511352…
Zmarłych 1693-1758; 1809-1810, 1826-1940 11 511353…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes

*∞ 1759 – 1799;

† 1759 – 1790

łaciński

polski

tak 

(aż do 1808)

4 511350/1 8096
2. Omnes 1799 – 1825 łaciński nie (!→ 511350/1 i poniżej) 5 511350/2 8096
3. Omnes 1808 – 1809 polski tak 6 511350/3 8096
4. Omnes 1810 – 1811 polski tak 10 511350/4 8096
5. Omnes 1810 – 1811 polski nie 11 511350/5 8096
6. Omnes 1811 – 1812 polski tak 12 511350/6 8097; 81234n
7. Omnes 1812 – 1818 polski tak 13 511350/7 8097; 81234n
8. Omnes 1817 – 1818 polski nie 14 511350/8 8097; 81234n
9. Omnes 1818 – 1821 polski tak 15 511350/9 8097; 81234n
10. Omnes 1822 – 1824 polski tak 16 511350/10 8097; 81234n
11. Omnes 1825 polski tak 17 511350/11 8097; 81234n
12. Omnes 1825 polski nie 18 511350/12 8097; 81234n
13. Omnes 1826 polski nie 19 511350/13 8097; 81234n
14. Omnes 1828 polski tak 20 511350/14 8097; 81234n
15. Omnes 1831 polski tak 21 511350/15 8098; 81234n
16. Omnes 1832 polski tak 22 511350/16 8098; 81234n
17. Omnes 1839 polski tak 23 511350/17 8098; 81234n
18. Omnes 1840 polski tak 24 511350/18 8098; 81234n
19. Omnes 1841 polski tak 25 511350/19 8098; 81234n
20. Omnes 1849 – 1861 polski nie 26 511350/20 8098; 81234n
21. Omnes

*† 1870 – 1883;

∞ 1876 – 1883

rosyjski częściowo 44 511350/21 81234; 81235
22. Omnes 1872 rosyjski tak 45 511350/22 81234; 81235
23. Omnes 1873 rosyjski tak 46 511350/23 81234; 81235
24. Omnes 1897 rosyjski tak 27 511350/24 8098; 81234n
25. Omnes 1938 polski tak 47 511350/25 81234; 81235

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1688 – 1758 łaciński nie 1 511351/1 8092
2. 1809 – 1810 polski tak 7 511351/2 8092
3. 1826 – 1834 polski tak 28 511351/3 8092
4. 1834 – 1840 polski tak 29 511351/4 8092
5. 1841 – 1844 polski tak 30 511351/5 8092
6. 1845 – 1859 polski tak 31 511351/6 8093
7. 1860 – 1869 polski tak 32 511351/7 8093
8. 1868 – 1870 rosyjski tak 33 511351/8 8093-8094
9. 1870 – 1876 rosyjski tak 48 511351/9 81234, 81235
10. 1877 – 1884 rosyjski tak 34 511351/10 8094
11. 1884 – 1893 rosyjski tak 49 511351/11 81234; 81235
12. 1894 – 1901 rosyjski tak 50 511351/12 81234; 81235
13. 1901 – 1909 rosyjski tak 51 511351/13 81234; 81235
14. 1909 – 1912 rosyjski tak 52 511351/14 81234; 81235
15. 1913 – 1919 rosyjski, polski tak 53 511351/15 81234; 81235
16. 1919 – 1923 polski tak 54 511351/16 81234; 81235
17. 1923 – 1929 polski tak 55 511351/17 81234; 81235
18. 1929 – 1932 polski tak 56 511351/18 81234; 81235
19. 1932 – 1937 polski tak 57 511351/19 81234; 81235
20. 1939 – 1941; 1945 polski tylko 1945 58 511351/20 81234; 81235
21. 1947 – 1949  polski tak 42 511351/21 81234; 81235
22. 1950 – 1952 polski tak 43 511351/22 81234; 81235
23. 1952 – 1954 polski tak 59 511351/23 81234; 81235
24. 1954 – 1958 polski tak 60 511351/24 81234; 81235
25. 1959 – 1962 polski tak 61 511351/25 81234; 81235
26. 1962 – 1964 polski tak 62 511351/26 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1695 – 1758 łaciński, polski tak 2 511352/1 8094
2. 1809 – 1810 polski tak 8 511352/2 8094
3. 1826 – 1837 polski nie 35 511352/3 8094
4. 1838 – 1844 polski nie 36 511352/4 8094
5. 1845 – 1873 polski tak 37 511352/5 8094-8095
6. 1868 – 1874 rosyjski tak 63 511352/6 81234; 81235
7. 1875 – 1896  rosyjski tak 64 511352/7 81234; 81235
8. 1897 – 1910 rosyjski tak 65 511352/8 81234; 81235
9. 1911 – 1930 polski tak 66 511352/9 81234; 81235
10. 1930 – 1940 polski tak 67 511352/10 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1693 – 1758 łaciński, polski tak 3 511353/1 8095
2. 1809 – 1810 polski tak 9 511353/2 8095
3. 1826 – 1840 polski nie 38 511353/3 8095
4. 1841 – 1847 polski nie 39 511353/4 8095
5. 1848 – 1869 polski tak 40 511353/5 8095-8096
6. 1868 – 1873 rosyjski tak 41 511353/6 8096
7. 1873 – 1888 rosyjski tak 68 511353/7 81234; 81235
8. 1888 – 1903 rosyjski tak 69 511353/8 81234; 81235
9. 1904 – 1916 rosyjski, polski tak 70 511353/9 81234; 81235
10. 1917 – 1929 polski tak 71 511353/10 81234; 81235
11. 1930 – 1940 polski tak 72 511353/11 81234; 81235