Księgi metrykalne parafii Św. Jadwigi w Byczynie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1807-1842, 1844-1858

1867, 1873, 1938, 1946

24 511340…
Ochrzczonych 1807-1862, 1864-1875

1945; 1947-1967

13 511341…
Zaślubionych 1808-1814, 1817; 1819

1827-1874, 1945-1967

12 511342…
Zmarłych 1808-1812; 1817, 1826-1868

1945; 1947-1955

8 511343…

Miksty

Lp. Charakter metryk daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i † 1807 – 1824 łaciński nie 33 511340/1 8089 
2. Omnes 1808 – 1809 polski nie 34 511340/2 8089
3. Omnes 1809 – 1810 polski nie 36 511340/3 8089
4. Omnes 1810 polski nie 37 511340/4 8089
5. Omnes 1811 polski nie 38 511340/5 8089
6. Omnes 1812 polski nie 39 511340/6 8089
7. Omnes 1812 – 1814 polski, łaciński nie 56 511340/7 8089
8. Omnes 1813 polski nie 40 511340/8 8089
9. Omnes 1813 – 1814 polski nie 41 511340/9 8089
10.  Omnes 1815 polski nie 42 511340/10 8089
11. Omnes 1815 – 1816 polski, łaciński nie 43 511340/11 8090
12. Omnes 1816 polski nie 45 511340/12 8090
13. Omnes 1816 polski częściowo 44 511340/13 8090
14. Omnes 1817 – 1823 polski tak 50 511340/14 8090
15. Omnes 1818 polski nie 46 511340/15 8090
16. Omnes 1819 polski tak 47 511340/16 8090
17.  Omnes 1820 polski tak 48 511340/17 8090
18. Omnes 1825 polski tak 49 511340/18 8090
19. ∞ i † 1826 – 1842 łaciński nie 49a 511340/19 81234, 81235
20. Omnes 1844 – 1858 polski, łaciński nie 51 511340/20 8090
21. Omnes 1867 polski, rosyjski tak 53 511340/21 8091
22. Omnes 1873 rosyjski tak 54 511340/22 8091
23. Omnes 1938 polski tak 52 511340/23 81234; 81235
24. * i † 1946 polski tak 55 511340/24 81234; 81235

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1807 – 1826 polski nie 1 511341/1 8085
2. 1808 – 1809 polski nie 10 511341/2 8085
3. 1809 – 1810 polski nie 11 511341/3 8085
4. 1810 – 1812 polski nie 12 511341/4 8085
5. 1817 polski nie 13 511341/5 8085
6. 1826 – 1837 polski nie 2 511341/6 8085
7.  1838 – 1846 polski, rosyjski nie 3 511341/7 8086
8. 1847 – 1862 polski, rosyjski nie 4 511341/8 8086
9. 1864 – 1875 polski, rosyjski tak 5 511341/9 8086
10. 1945; 1947 – 1949 polski tak 6 511341/10 81234; 81235
11.  1950 – 1952 polski nie 7 511341/11 81234; 81235
12.  1952 – 1958 polski nie 8 511341/12 81234; 81235
13. 1958 – 1967 polski tak 9 511341/13 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 20 511342/1 8087
2. 1809 – 1810 polski nie 21 511342/2 8087
3. 1810 – 1812 polski nie 22 511342/3 8087
4. 1812 – 1814 polski nie 23 511342/4 8087
5.  1817 polski nie 24 511342/5 8087
6.  1819 polski nie 14a 511342/6 8091 B
7. 1827 – 1843 polski nie 14 511342/7 8087
8. 1844 – 1856 polski tak 15 511342/8 8087
9. 1857 – 1874 polski, rosyjski tak 16 511342/9 8087-8088
10. 1945; 1947 – 1958 polski tak 18 511342/10 81234; 81235
11. 1946 polski tak 17 511342/11 81234; 81235
12. 1958 – 1967 polski tak 19 511342/12 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 29 511343/1 8088
2. 1809 – 1810 polski nie 30 511343/2 8088
3. 1810 – 1812 polski nie 31 511343/3 8088
4. 1817 polski nie 32 511343/4 8088
5. 1826 – 1838 polski nie 25  511343/5 8088
6. 1839 – 1851 polski tak 26 511343/6 8088
7. 1852 – 1868 polski, rosyjski tak 27 511343/7 8088
8. 1945; 1947 – 1955 polski nie 28 511343/8 81234; 81235