Księgi metrykalne parafii św. Idziego w Brzeźniu k/Sieradza

Charakter metryk Daty graniczne Liczba Jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1730-1750, 1810-1838 2 511290…
Ochrzczonych 1776-1798, 1826-1837, 1853-1854 3 511291…
Zaślubionych 1705-1812, 1826-1838 3 511292…
Zmarłych 1776-1810, 1826-1838 2 511293…

Miksty

Lp. Charakter metryk daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i † 1730 – 1750 łaciński nie 1 511290/1 8072
2. Omnes i nawrócenia *1809-1837, 1854;

nawr.: 1840, 1843;

∞ 1822-1836;

† 1810-1838

łaciński nie 4 511290/2 8072    

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1776 – 1798 łaciński nie 2 511291/1 801137
2. 1826 – 1837 łaciński tak 3 511291/2 80961
3. 1853 – 1854 łaciński nie 5 511291/3 8072; 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1705 – 1775 łaciński nie 6 511292/1 8072
2. 1775 – 1812 łaciński nie 7 511292/2 8072-8073; 81234; 81235
3. 1826 – 1838 polski nie 8 511292/3 80961-80962; 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1776 – 1810 łaciński nie 9 511293/1 8073; 81234; 81235
2. 1826 – 1838 polski nie 10 511293/2 80962; 81234; 81235