Księgi metrykalne parafii św. Stanisława B.M. w Brześciu Kujawskim

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1822-1825, 1847-1853 6 511270…
Ochrzczonych 1735-1805, 1816-1821

1824-1875, 1947-1951

17 511271…
Zaślubionych 1710-1746, 1753-1876, 1945-1948 13 511272…
Zmarłych 1753-1876, 1947-1951 15 511273…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1822 polski nie 44 511270/1 8071
2. Omnes 1823 polski nie 44a 511270/2 8071
3. Omnes 1824 polski tak 45 511270/3 8071
4. Omnes 1825 polski tak 46 511270/4 8071
5. Omnes 1847 – 1851 łaciński nie 47 511270/5 8071
6. * i † 1852 – 1853 łaciński nie 48 511270/6  8072

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1735 – 1752 łaciński nie 1 511271/1 8061; 81203
2. 1753 – 1787

+2 akty ∞ z 1763

łaciński nie 1a 511271/2 81234; 81235
3. 1788 – 1805 łaciński nie 2 511271/3 8061; 81203
4. 1816 – 1821 polski nie 5 511271/4 8061; 81203
5. 1824 – 1828 łaciński nie 6 511271/5 8061; 81203
6. 1826 – 1835 polski tak 7 511271/6 8061-8062; 81203
7. 1829 – 1836 łaciński nie 8 511271/7 8062; 81203
8. 1836 – 1841 polski tak 9 511271/8 8062
9. 1841 – 1847 polski tak 10 511271/9 8062
10. 1847 – 1851 polski tak 11 511271/10 8063
11. 1851 – 1857 polski tak 12 511271/11 8063
12. 1857 -1867 polski tak 13 511271/12 8063-8064
13. 1867 – 1875 polski tak 14 511271/13 8064
14. 1868 – 1870 rosyjski tak 15 511271/14 8065
15. 1870 – 1875 rosyjski tak 16 511271/15 8065
16. 1947 – 1948 polski tak 17 511271/16 8065
17. 1948 – 1951 polski tak: 1949-1950 18 511271/17 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1710 – 1746 łaciński nie 3 511272/1 8065; 81203
2. 1753 – 1823 łaciński nie [! patrz też: 511271/2] 4 511272/2 8065; 81203
3. 1816 – 1821 polski nie 43 511272/3 8065-8066
4. 1824 – 1828 łaciński nie 19 511272/4 8066
5. 1826 – 1838 polski tak 20 511272/5 8066
6. 1829-1832, 1836-1837 łaciński nie 21 511272/6 8066
7. 1839 – 1853 polski nie 22 511272/7 8066
8. 1853 – 1862 polski nie 23 511272/8 8066-8067
9. 1857 – 1862 łaciński nie 24 511272/9 8067
10. 1862 – 1876 polski nie 25 511272/10 8067
11. 1868 – 1873 polski tak 26 511272/11 8067
12. 1874 – 1875 rosyjski tak 27 511272/12 8067
13. 1945 – 1948 polski tak (bez 1948) 28 511272/13 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1753 – 1823 łaciński nie 4a 511273/1 8068
2. 1816 – 1821 polski nie 29 511273/2 8068
3. 1824 – 1828 łaciński nie 30 511273/3 8068
4. 1826 – 1834 polski tak 31 511273/4 8064
5. 1829-1832, 1836-1837 łaciński nie 32 511273/5 8069
6. 1835 – 1845 polski tak: 1837, 1841, 1843, 1845 33 511273/6 8069
7. 1846 – 1848 polski tak 34 511273/7 8069
8. 1849 – 1850 polski tak 35 511273/8 8069
9. 1851 – 1853 polski tak 36 511273/9 8069
10. 1853 – 1856 polski tak 37 511273/10 8069
11. 1856 – 1864 polski tak 38 511273/11 8070
12. 1864 – 1873 polski tak 39 511273/12 8070
13. 1868 – 1871 rosyjski tak 40 511273/13 8070
14. 1871 – 1876 rosyjski tak 41  511273/14 8071
15. 1947 – 1951 polski tak 42 511273/15 81234; 81235