Księgi metrykalne parafii św. Stanisława w Brudzewie Kaliskim

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1796-1812, 1826-1838, 1868-1869 2 511250…
Ochrzczonych 1796 – 1868 11 511251…
Zaślubionych 1818 – 1822; 1824 6 511252…
Zmarłych 1819 – 1869 8 511253…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie u-żytkowe
1. Zaślubionych i zmarłych ∞ 1796 – 1812;

† 1796 – 1804

łaciński nie 18 511250/1 8054

81197

2. Omnes * 1868 – 1869;

∞ 1869;

† 1868 – 1869

polski  tak (+ chrzty par. Brudzew i Lipe 1826-1838) 27 511250/2 8055

81197

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1796 – 1824 łaciński nie 1 511251/1 8053; 81197
2. 1816 polski tak 2 511251/2 8053; 81197
3. 1818 polski tak 3 511251/3 8053; 81197
4. 1819 polski tak 4 511251/4 8053; 81197
5. 1820 polski tak 5 511251/5 8053; 81197
6. 1821 polski tak 6 511251/6 8053; 81197
7. 1822 polski tak 7 511251/7 8053; 81197
8. 1823 polski tak 8 511251/8 8053; 81197
9. 1824 polski tak 9 511251/9 8053; 81197
10. 1825-1868 łaciński nie [→511250/2] 11 511251/10 8053; 81197
11. 1826-1865 polski tak 10 511251/11 8053-8054; 81197

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1818 polski tak 12 511252/1 8054; 81197
2. 1819 polski tak 13 511252/2 8054; 81197
3. 1820 polski nie 14 511252/3 8054; 81197
4. 1821 polski tak 15 511252/4 8054; 81197
5. 1822 polski tak 16 511252/5 8054; 81197
6. 1824 polski tak 17 511252/6 8054; 81197

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1819 polski tak 19 511253/1 8054; 81197
2. 1820 polski tak 20 511253/2 8054; 81197
3. 1821 – 1822 polski tak 21 511253/3 8054; 81197
4. 1822 polski tak 22 511253/4 8054; 81197
5. 1823 polski tak 23 511253/5 8054; 81197
6. 1824 polski tak 24 511253/6 8054; 81197
7. 1825 polski nie 25 511253/7 8054; 81197
8. 1826 – 1869 polski, rosyjski tak 26 511253/8 8054, 81197