Księgi metrykalne parafii św. Benona w Broniszewie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1808 – 1900; 1908; 1938 31 511230…
Ochrzczonych 1808-1817, 1826-1939, 1947-1949 23 511231…
Zaślubionych 1808-1817, 1830-1907, 1909-1935 15 511232…
Zmarłych 1808-1817, 1826-1890

1900-1907, 1909-1936                       

17 511233…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty Graniczne Język Czy zawiera  skorowidze? Dawne sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie

użytkowe

1. Omnes 1808 – 1810 polski tak 67 511230/1 8050; 81196
2. * i ∞ 1809 – 1829 łaciński nie 42 511230/2 8047, 81193
3. Omnes 1810 – 1811 polski tak 68 511230/3 8050; 81196
4. Omnes 1811 – 1812 polski tak 69 511230/4 8050; 81196
5. Omnes 1812 – 1813 polski nie 43 511230/5 8047; 81194
6. Omnes 1813 – 1814 polski nie 44 511230/6 8047; 81194
7. Omnes 1814 – 1815 polski nie 45 511230/7 8047; 81194
8. Omnes 1815 – 1816 polski nie 46 511230/8 8047; 81194
9. Omnes 1816 – 1817 polski nie 47 511230/9 8047; 81194
10. Omnes 1817 – 1818 polski nie 48 511230/10 81194
11. Omnes 1817 – 1818 polski tak 49 511230/11 8047; 81194
12. Omnes 1818 polski nie 50 511230/12 81194
13. Omnes 1818 polski tak 51 511230/13 8047; 81195
14. Omnes 1819 polski nie 52 511230/14 81195
15. Omnes 1819 polski tak 53 511230/15 8048; 81195
16. Omnes 1820 polski nie 54 511230/16 8047; 81195
17. Omnes 1820 polski tak 55 511230/17 8048; 81195
18. Omnes 1821 polski nie 56 511230/18 81195
19. Omnes 1821 polski tak 57 511230/19 8048; 81195
20. Omnes 1822 polski nie 58 511230/20 8048; 81195
21. Omnes 1823 polski nie 60 511230/21 81195
22. Omnes 1823 polski tak 59 511230/22 8048; 81195
23. Omnes 1824 polski tak 61 511230/23 8048; 81195
24. Omnes 1825 polski nie 62 511230/24 81195
25. Omnes 1825 polski tak 63 511230/25 8048; 81195
26. Omnes 1826 polski nie 64 511230/26 8048; 81195
27. ∞ i † 1826 – 1900 polski,

rosyjski

tak 65 511230/27 8048; 8049

81195

28. * i † 1855 – 1889 łaciński polski,

rosyjski 

tak 66 511230/28 8049

81195

29. Omnes 1872 rosyjski tak 72 511230/29 81234; 81235
30. Omnes 1908 rosyjski tak 70 511230/30 8049; 81196
31. Omnes 1938 polski tak 80 511230/31 81234; 81235

Księgi ochrzczonych

LP. daty

graniczne

Język Czy zawiera skorowidze? dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1810 polski nie 1 511231/1 8050; 81192
2. 1808 – 1810 polski nie 2 511231/2 81192
3. 1810 – 1811 polski nie 3 511231/3 8050; 81192
4. 1810 – 1811 polski nie 4 511231/4 81192
5. 1811 – 1812 polski nie 6 511231/5 8050; 81192
6. 1811 – 1812 polski nie 5 511231/6 81192
7. 1812 – 1813 polski tak 7 511231/7 8050; 81192
8. 1813 – 1814 polski tak 8 511231/8 8050; 81192
9. 1814 – 1815 polski tak 9 511231/9 8050; 81192
10. 1815 – 1816 polski tak 10 511231/10 8050; 81192
11. 1816 – 1817 polski tak 11 511231/11 8050; 81192
12. 1826 – 1841 polski nie 12 511231/12 8050; 81192
13. 1842 – 1854 polski tak 14 511231/13 8050; 8051; 81192
14. 1831 – 1862 polski, łaciński nie 13 511231/14 8050, 81192
15. 1863 – 1889 polski, łaciński nie 15 511231/15 8051, 81192
16. 1875 – 1884 rosyjski tak 73 511231/16 81234; 81235
17. 1884 – 1890 rosyjski tak 74 511231/17 81234; 81235
18. 1890 – 1897 rosyjski tak 75 511231/18 81234; 81235
19. 1897 – 1905 rosyjski tak 76 511231/19 81234; 81235
20. 1905 – 1913 rosyjski tak 77 511231/20 81234; 81235
21. 1913 – 1929 rosyjski, polski tak 78 511231/21 81234; 81235
22. 1929 – 1939 polski tak 79 511231/22 81234; 81235
23. 1947 – 1949 polski tak 71 511231/23 81196

Księgi zaślubionych

Lp. daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1810 polski nie 16 511232/1 8051; 81192
2. 1808 – 1810 polski nie 17 511232/2 81192
3. 1810 – 1811 polski nie 19 511232/3 8051; 81192
4 1810 – 1811 polski nie 18 511232/4 81192
5. 1811 – 1812 polski nie 20 511232/5 8051; 81192
6. 1811 – 1812 polski nie 21 511232/6 81192
7. 1812 – 1813 polski tak 22 511232/7 8051; 81192
8. 1813 – 1814 polski tak 23 511232/8 8051
9. 1814 polski tak 24 511232/9 8051; 81192
10. 1815 – 1816 polski tak 25 511232/10 8051; 81192
11. 1816 – 1817 polski tak 26 511232/11 8051; 81192
12. 1830 – 1887 łaciński nie 27 511232/12 8051; 81192
13. 1855 – 1901  polski, rosyjski tak 81 511232/13 81234; 81235
14. 1902 – 1907

1909 (indeks)

1910 – 1919

rosyjski, polski tak 82 511232/14 81234; 81235
15. 1920 – 1935 polski tak 83 511232/15 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty  graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie

użytkowe

1. 1808 – 1810 polski nie 29 511233/1 8051; 81192
2. 1808 – 1810 polski nie 28 511233/2 81192
3. 1810 – 1811 polski nie 30 511233/3 8051; 81192
4 1810 – 1811 polski nie 31 511233/4 81192
5. 1811 – 1812 polski nie 32 511233/5 8051; 81192
6. 1811 – 1812 polski nie 33 511233/6 81192
7. 1812 – 1813 polski tak 34 511233/7 8051; 81192
8. 1813 – 1814 polski tak 35 511233/8 8051; 81192
9. 1814 – 1815 polski tak 36 511233/9 8051; 81192
10. 1815 – 1816 polski tak 37 511233/10 8051; 81192
11. 1816 – 1817 polski tak 38 511233/11 8051; 81192
12. 1826 – 1848 polski nie 39 511233/12 8051-8052; 81192
13. 1849 – 1864

1868 – 1890

polski,

rosyjski

tak 84 511233/13 81234;81235
14. 1830 – 1864 łaciński nie 40 511233/14 8052; 81192
15. 1865 – 1867 polski tak 41 511233/15 8052; 81193
16. 1900 – 1907,

1909 (indeks)

1910 – 1913

rosyjski,

polski

tak (1907 częściowo) 85 511233/16 81234; 81235
17. 1913 – 1936 rosyjski, polski tak 86 511233/17 81234; 81235