Księgi metrykalne parafii Św. Wojciecha w Broniewie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1700-1826; 1831, 1869-1871

1908-1941, 1945-1946

1948 – 1950

27 511210…
Ochrzczonych 1791-1888, 1947-1969 5 511211…
Zaślubionych 1794-1887, 1947-1968 6 511212…
Zmarłych [!→ 510191 (inf. o zmarłych z l. 1851-1907)] 1791; 1794-1889, 1947-1997 6 511213…
Adn. o małż. w aktach urodz. 1901 – 1944 1 511214…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes *1715 – 1757;

∞1717 -1757;

†1700 – 1757

łaciński

polski

częściowo 1 511210/1 8042

81186; 81187

2. Omnes *1757 – 1790;

1758 1793;

†1757 – 1793

łaciński

polski

tak 2 511210/2 8042

81186; 81187

3. Indeks: omnes 1715 – 1808 polski 35 511210/3 8043; 81189
4. Omnes 1808 – 1816 polski nie 16 511210/4 8042; 81188
5. Omnes 1810 – 1811 polski tak 17 511210/5 8042; 81188
6. Omnes 1814 – 1816 polski nie 18 511210/6 8042; 81188
7. Omnes 1817 polski nie 19 511210/7 8042; 81188
8. Omnes 1817 – 1821 polski częściowo 20 511210/8 8042; 81188
9. Omnes 1818 polski nie 22 511210/9 8042; 81189
10. Omnes 1819 polski nie 23 511210/10 8042; 81189
11. Omnes 1820 polski tak 24 511210/11 8042; 81189
12. Omnes 1821 polski tak 25 511210/12 8043; 81189
13. Omnes 1822 polski tak 26 511210/13 8043; 81189
14. Omnes 1822 – 1825 polski tak 21 511210/14 8043; 81189
15. Omnes 1823 polski tak 27 511210/15 8042; 81189
16. Omnes 1824 polski tak 28 511210/16 8043; 81189
17.   Omnes 1825 polski tak 29 511210/17 8043; 81189
18. Omnes 1826 polski nie 30 511210/18 8043; 81189
19. Omnes 1831 polski tak 31 511210/19 8043; 81189
20. Omnes 1869 rosyjski tak 32 511210/20 8043; 81189
21. Omnes 1870 rosyjski tak 33 511210/21 8043; 81189
22. Omnes 1871 rosyjski tak 34 511210/22 8043; 81189
23. Omnes 1908 – 1935 polski nie 36 511210/23 81234;81235
24. Omnes 1935 – 1941 polski nie 37 511210/24 81234;81235
25. Omnes 1938 polski tak 38 511210/25 81234;81235
26. Omnes 1945 polski nie 39 511210/26 81234;81235
27. Omnes 1945 – 1946

1948 – 1950

polski tak 40 511210/27 81234;81235

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1791 –  1845 łaciński 

polski

tak 3 511211/1 8043

81186;81187

2. 1826 – 1843 polski nie 6 511211/2 8043-8044; 81186-81187
3. 1844 – 1863 polski nie 7 511211/3 8044; 81186; 81187
4. 1845 – 1888 łaciński nie 8 511211/4 8044; 81187;81188
5. 1947 – 1969 polski tak (do 1957) 41 511211/5 81234;81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie

użytkowe

1. 1794 – 1887 łaciński

polski

częściowo 4 511212/1 8044

81186;81187

2. 1826 – 1849 polski nie 9 511212/2 8044; 81186; 81187
3. 1850 – 1866 polski nie 10 511212/3 8044; 81188
4. 1867 – 1881 polski nie 11 511212/4 8044; 81188
5. 1868 – 1886 rosyjski tak 12 511212/5 8044; 81188
6. 1947 – 1968 polski tak (do 1957) 42 511212/6 81234;81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1791

1794 – 1852

łaciński,

polski

tak 5 511213/1 8045

81186; 81187

2. 1826 – 1845 polski nie 13 511213/2 8045; 81188
3. 1846 – 1881 polski nie 14 511213/3 8045; 81188
4. 1868 – 1889 rosyjski tak 15 511213/4 8045; 81188
0. 1851 – 1907 polski — [inf. o †] A. par. 1 510191
5. 1947 – 1997 polski tak (bez 1970-1990) 43 511213/5 81234; 81235
6. 1947 – 1969

(duplikat)

polski tak (do 1957) 44 511213/5/1 81234; 81235

Księga adnotacji o zawarciu małżeństw w aktach urodzonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1901 – 1944 polski tak 45 511214 81234; 81235