Księgi metrykalne parafii Św. Stanisława w Brodni

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1746-1787; 1812-1813, 1815 1825-1826, 1852-1856

1859-1864;  1887-1891

5 511200…
Ochrzczonych 1806-1821, 1833-1908 16 511201…
Zaślubionych 1788-1821, 1838-1908 10 511202…
Zmarłych 1808-1811; 1815, 1833-1918 14 511203…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1746 – 1786;

∞ † 1746 – 1787

łaciński nie 1 511200/1 8035; 81182
2. Omnes 1812 – 1813 polski nie 34 511200/2 8041; 81185
3. * i ∞ 1815 polski nie 19 511200/3 8041; 81184
4. Omnes 1825 – 1826 polski tak 35 511200/4 8040; 81184
5. Omnes * 1860 – 1864;

∞† 1852 – 1856, 1859 – 1861;

∞ 1887 – 1891;

łaciński nie 36 511200/5 8041; 81185

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne Sygnatury Obecne

Sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1806 – 1821 łaciński nie 2 511201/1 8034; 81182
2. 1809 – 1810 polski nie 4 511201/2 8035; 81182
3. 1810 – 1811 polski nie 5 511201/3 8035; 81182
4. 1811 – 1812 polski nie 6 511201/4 8035; 81182
5. 1833 – 1841 polski tak 7 511201/5 8035; 81182
6. 1841 – 1848 polski tak 10 511201/6 8036; 81182
7. 1848 – 1853 polski tak 11 511201/7 8036; 81183
8. 1853 – 1865 polski tak 12 511201/8 8036-8037; 81183
9. 1865 – 1877 polski tak 14 511201/9 8037; 81183
10. 1839 – 1845 łaciński nie 8 511201/10 8036; 81182
11. 1845 – 1856 łaciński nie 9 511201/11  8036; 81182
12. 1859 łaciński nie 13 511201/12 8037; 81183
13. 1868 – 1873  rosyjski tak 48 511201/13 81234; 81235
14. 1873 – 1888 rosyjski tak 49 511201/14 81234; 81235
15. 1888 – 1899 rosyjski tak 50 511201/15 81234; 81235
16. 1899 – 1908 rosyjski tak 51 511201/16 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze ? Dawna sygnatura Obecna

sygnatura

Kopie użytkowe
1. 1788 – 1821 łaciński nie 3 511202/1 8038; 81182
2. 1808 – 1809 polski nie 15 511202/2 8038; 81183
3. 1809 – 1810 polski nie 16 511202/3 8038; 81183
4. 1810 – 1811 polski nie 17 511202/4 8038; 81183
5. 1811 – 1812 polski nie 18 511202/5 8038; 81183
6. 1838 – 1856 polski tak 21 511202/6 8038; 81183
7. 1856 – 1878 polski tak 23 511202/7 8038-8039; 81184
8. 1839 – 1851 łaciński nie 22 511202/8 8038; 81184
9. 1868 – 1878 rosyjski tak 52 511202/9 81234; 81235
10. 1879 – 1908 rosyjski tak 53 511202/10 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. daty

graniczne

Język Czy zawiera skorowidze ? Dawne sygnatury Obecna sygnatura kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 25 511203/1 8039; 81184
2. 1809 – 1810 polski nie 26 511203/2 8039; 81184
3. 1810 – 1811 polski nie 27 511203/3 8039; 81184
4 1811 polski nie 28 511203/4 8039; 81184
5. 1815 polski nie 29 511203/5 8039; 81184
6. 1833 – 1842 polski tak 30 511203/6 8039; 81184
7. 1842 – 1848 polski tak 31 511203/7 8039; 81184
8. 1848 – 1851 polski tak 32 511203/8 8039; 81184
9. 1852 – 1865 polski tak 33 511203/9 8039-8040; 81184
10. 1866 – 1879 polski tak 54 511203/10 81234; 81235
11. 1839 – 1849 łaciński nie 24 511203/11 8039; 81184
12. 1868 – 1876 rosyjski tak 55 511203/12 81234; 81235
13. 1876 – 1898 rosyjski tak 56 511203/13 81234; 81235
14. 1898 – 1918 rosyjski, polski tak 57 511203/14 81234; 81235