Księgi metrykalne parafii Św. Wojciecha w Brdowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (* i ∞) 1689- 690, 1713-1750 1 511190…
Ochrzczonych 1859 – 1955 14 511191…
Zaślubionych 1746-1940, 1945-1947 8 511192…
Zmarłych 1749-1858, 1871-1947 8 511193… 

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne 

sygnatury

Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Ochrzczonych i zaślubionych * 1689 – 1690

1713 – 1750;

∞ 1716 – 1745

łaciński nie 2 511190/1 8034

81181

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1859 – 1885 łaciński nie 1 511191/1 8034; 81181
2. 1872 – 1880 rosyjski, polski tak 8 511191/2 81234; 81235
3. 1880 – 1890 rosyjski, polski tak 9 511191/3 81234; 81235
4. 1890 – 1898 rosyjski tak 10 511191/4 81234; 81235
5. 1899 – 1908 rosyjski tak 11 511191/5 81234; 81235
6. 1908 – 1918 rosyjski, polski tak 12 511191/6 81234; 81235
7. 1918 – 1922 polski tak 13 511191/7 81234; 81235
8. 1923 – 1928 polski tak 14 511191/8 81234; 81235
9. 1928 – 1934 polski tak, do 1933 15 511191/9 81234; 81235
10. 1934 – 1939 polski tak 16 511191/10 81234; 81235
11. 1940;

+ 1920-1952 (akta znania)

polski tak 17 511191/11 81234; 81235
12. 1945 – 1946 polski tak 18 511191/12 81234; 81235
13. 1946 – 1951 polski tak (1947-1950)  3 511191/13 81181
14. 1951 – 1955 polski tak, do 1954 4 511191/14 81181

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1746 – 1858 łaciński, polski tak 5 511192/1 8034; 81181
2. 1859 – 1898

1905 – 1917

łaciński nie 6 511192/2 8035;

81181

3. 1858 – 1896 polski tak 19 511192/3 81234; 81235
4. 1896 – 1916 rosyjski, polski tak 20 511192/4 81234; 81235
5. 1917 – 1930 polski tak, do 1929 21 511192/5 81234; 81235
6. 1930 – 1934 polski tak, do 1933 22 511192/6 81234; 81235
7. 1934 – 1940 polski tak 23 511192/7 81234; 81235
8. 1945 – 1947 polski nie 24 511192/8 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1749 – 1858 łaciński tak 7 511193/1 8034; 81181
2. 1871 – 1884  rosyjski, polski tak, do 1883 25 511193/2 81234; 81235
3. 1884 – 1899 rosyjski, polski tak 26 511193/3 81234; 81235
4. 1900 – 1914 rosyjski tak 27 511193/4 81234; 81235
5. 1914 – 1924 rosyjski, polski tak 28 511193/5 81234; 81235
6. 1924 – 1931 polski tak, do 1930 29 511193/6 81234; 81235
7. 1931 – 1944

(lata 1940-1944 niekompletne)

polski tak 30 511193/7 81234; 81235
8. 1945 – 1947 polski nie 31 511193/8 81234; 81235