Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Borysławicach Kościelnych

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1637-1705, 1708-1709, 1711-1808 5 511180…
Ochrzczonych 1715-1753, 1763-1795

1868-1872, 1874-1922

6 511181…
Zaślubionych 1714-1753, 1868-1930 5 511182…
Zmarłych 1713-1735, 1868-1924 5 511183…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ * 1637-1680;

∞ 1638

łaciński nie 2 511180/1 81180
2. Omnes * 1683-1705, 1708-1709, 1711-1713, 1717, 1740;

∞ 1658-1705;

† 1652-1691

łaciński nie 3 511180/2 81180
3. Indeks: omnes *† 1713-1808;

∞ 1714-1808

polski 1a 511180/3 80961; 81180
4. ∞ i † ∞ 1740-1749;

† 1735 – 1751

łaciński nie 7 511180/4 81180
5. Omnes * 1755 – 1801;

∞1769 – 1800;

† 1755 – 1800

łaciński nie 1 511180/5 81180

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1715-1753; 1763-1795 łaciński nie 4 511181/2 81180
2. 1868 – 1872 rosyjski tak 9 511181/3 81234; 81235
3. 1874 – 1889 rosyjski tak 10 511181/4 81234; 81235
4. 1889 – 1900 rosyjski tak 11 511181/5 81234; 81235
5. 1901 – 1910 rosyjski tak 12 511181/6 81234; 81235
6. 1911 – 1922 rosyjski, polski tak 13 511181/7 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1714 – 1753 łaciński nie 5 511182/1 81180
2. 1868 – 1880 rosyjski tak 14 511182/2 81234; 81235
3. 1881 – 1888 rosyjski tak 15 511182/3 81234; 81235
4. 1889 – 1906 rosyjski tak 16 511182/4 81234; 81235
5. 1906 – 1930 rosyjski, polski tak 17 511182/5 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1713 – 1735 łaciński nie 6 511183/1 81180
2. 1868 – 1877 rosyjski tak 18 511183/2 81234; 81235
3. 1878 – 1897 rosyjski tak 19 511183/3 81234; 81235
4. 1898 – 1909 rosyjski tak 20 511183/4 81234; 81235
5. 1910 – 1924 rosyjski, polski tak 21 511183/5 81234; 81235