Księgi metrykalne parafii św. Andrzeja ap. w Borkowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1733-1799, 1805 1 511170…
Ochrzczonych 1795 – 1868 4 511171…
Zaślubionych 1797 – 1889 3 511172…
Zmarłych 1795 – 1868 4 511173…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1733-1794, 1 akt z 1805;

∞ 1736-1799;

† 1750-1795

łaciński,

polski 

nie 1 511170 8031

81178

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1822 łaciński tak 2 511171/1 8031; 81178
2. 1822 – 1865 łaciński nie 3 511171/2 8031; 8032; 81178
3. 1826 – 1840 polski tak 4 511171/3 8031; 81178
4. 1841 – 1868 polski tak 5 511171/4 8032; 81178; 81179

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1853 łaciński nie 6 511171/1 8032; 81179
2. 1826 – 1861 polski częściowo 7 511172/2 8032; 81179
3. 1862 – 1889 polski, rosyjski tak 8 511172/3 8033, 81179

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1839 łaciński nie 9 511173/1 8033; 81179
2. 1808 – 1820 polski nie 10 511173/2 8033; 81179
3. 1826 – 1856 polski częściowo 11 511173/3 8033; 81179
4. 1856 – 1868 polski tak 12 511173/4 8033; 81179