Księgi metrykalne parafii Nawiedzenia N.M.P. w Boniewie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1762-1825, 1845-1882 3 511160…
Ochrzczonych 1826 – 1891; 1893

1895-1922, 1951-1967

11 511161…
Zaślubionych 1826-1862, 1870-1882

1895-1933, 1962-1967

5 511162…
Zmarłych 1826-1842, 1904-1935

1947 – 1960

3 511163…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1763-1812;

∞ 1764-1770,

1777-1812;

† 1762-1812

łaciński  nie 1 511160/1 8028; 81176
2. Omnes i zapowiedzi 1808 – 1825 polski tak 2 511160/2 8028-8029,

81176

3. Omnes [+ par. Lubomin] 1845 – 1882 łaciński nie 3 511160/3 8029; 81176

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1834 polski nie 4 511161/1 8029; 81176
2. 1834 – 1842 polski nie 5 511161/2 8029-8030    81176
3. 1843 – 1853 polski tak 6 511161/3 8030; 81177
4. 1854 – 1868 polski, rosyjski tak 7 511161/4 8030, 81177
5. 1869 – 1883 rosyjski tak 11 511161/5 81234; 81235
6. 1887-1891; 1893                                                 1895 – 1900 rosyjski tak 12 511161/6 81234; 81235
7.  1901 – 1909 rosyjski tak 13 511161/7 81234; 81235
8. 1909 – 1922 rosyjski, polski tak 14 511161/8 81234; 81235
9. 1951 – 1953 polski nie 15 511161/9 81234; 81235
10. 1954 – 1960 polski tak 16 511161/10 81234; 81235
11. 1960 – 1967 polski tak 17 511161/11 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1842 polski nie 8 511162/1 8030; 81177
2. 1843 – 1862 polski tak 9 511162/2 8030; 81177
3. 1870 – 1882 

1895 – 1918

rosyjski

polski

tak 18 511162/3 81234; 81235
4. 1919 – 1933 polski tak 19 511162/4 81234; 81235
5. 1962 – 1967 polski tak 20 511162/5 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1842 polski nie 10 511163/1 8031; 81177
2. 1904 – 1935 rosyjski, polski tak 21 511163/2 81234; 81235
3. 1947 – 1960 polski tak 22 511163/3 81234; 81235