Księgi metrykalne parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Boleszczynie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1808-1867, 1897-1906 5 511141…
Zaślubionych 1809 – 1933 6 511142…
Zmarłych 1826 – 1918 5 511143…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1827 polski, łaciński nie 1 511141/1 8025, 81174
2. 1826 – 1837 polski tak 2 511141/2 8025; 81174
3. 1838 – 1850 polski tak 3 511141/3 8025-8026; 81174
4. 1851 – 1867 polski, rosyjski tak 4 511141/4 8026, 81174
5. 1897 – 1906 rosyjski, polski tak 12 511141/5 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1861 łaciński, polski nie 8 511142/1 8026, 81175
2. 1862 – 1895 łaciński nie 7 511142/2 8027; 81175
3. 1826 – 1849 polski tak 5 511142/3 8026-8027; 81174
4. 1850 – 1883 polski, rosyjski tak 6 511142/4 8027, 81175
5. 1884 – 1909 rosyjski tak 13 511142/5 81234; 81235
6. 1909 – 1933 rosyjski, polski tak 14 511142/6 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1838 polski tak, do 1831 9 511143/1 8027; 81175
2. 1839 – 1849 polski tak, bez 1839 10 511143/2 8027-8028; 81175
3. 1850 – 1877 polski, rosyjski tak, brak 1868 11 511143/3 8028; 81175
4. 1878 – 1897 rosyjski tak 15 511143/4 81234; 81235
5. 1897 – 1918 rosyjski, polski tak 16 511143/5 81234; 81235