Księgi metrykalne parafii w Bolesławcu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Dowody dot. ochrzczonych 1914 – 1928 1 51115

Dowody (z 1930 r.) urodzonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1914, 1920,

1923-1925, 1928

polski,

niemiecki

nie 51115 81234; 81235