Księgi metrykalne parafii Św. Anny w Bobrownikach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1722-1747, 1750-1809, 1871, 1910-1925 3 511120…
Ochrzczonych 1751-1799, 1841-1883, 1947-1959 7 511121…
Zaślubionych 1841 – 1901 2 511122…
Zmarłych 1841 – 1886; 1947 – 1958 3 511123…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞  * 1722 – 1747;

∞ 1724

łaciński  nie (ale → 511120/2) 1 511120/1 8025

81172

2. Skorowidze: omnes * 1722-1747,

1750-1809, 1871;

∞ 1792 – 1809;

† 1794 – 1809

polski

rosyjski

3 511120/2 8025

81172

3. Omnes *∞ 1910 1925;

† 1910 – 1924          

polski tylko * 11 511120/3 81234; 81235

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1751 – 1799 łaciński nie (→ 511120/2) 2 511121/1 8025; 81117
2. 1841 – 1860 polski tak 4(31) 511121/2 81172
3. 1861 – 1883 polski, rosyjski tak 5(32) 511121/3 81172
4. 1947-1949 /duplikat polski tak 511121/4 81234; 81235
5. 1950 – 1952 /j.w. polski nie 511121/5 81234; 81235
6. 1952 – 1955 /j.w. polski nie 511121/6 81234; 81235
7. 1955 – 1959 /j.w. polski nie 511121/7 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1841 – 1872 polski, rosyjski tak 7(34) 511122/1 81173
2. 1872 – 1901 polski, rosyjski tak 8(35) 511122/2 81173

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1841 – 1869 polski tak 9(36) 511123/1 81173
2. 1870 – 1886 rosyjski tak 10(37) 511123/2 81173
3. 1947 – 1958 polski tak 511123/3 81234; 81235