Księgi metrykalne parafii Ewangelickiej w Bobrownikach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1815 – 1868 1 51113

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1815; 1846-1859,1862-1868 polski tak 6(33) 51113 81172