Księgi metrykalne parafii Narodzenia NMP w Blizanowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1768 – 1850; 1874 – 1905 9 51190…
Ochrzczonych 1808 – 1809; 1826 – 1886 3 51191…
Zaślubionych 1826 – 1892 2 51192…
Zmarłych 1826 – 1884 2 51193…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes *† 1768 – 1850

∞ 1769 – 1850

łaciński  tylko * z lat 1812-1830 1 51190/1 808; 81155 
2. * i † (+ 1 akt zapowiedzi) *† 1816 – 1817

zapow. 1809

polski nie 8 51190/2 809

81161

3. Omnes 1820 polski nie 9 51190/3 809; 81161
4. Omnes 1821 polski tylko † 10 51190/4 809; 81161
5. Omnes 1822 polski tak 11 51190/5 809; 81161
6. Omnes 1823 polski tak 12 51190/6 809; 81161
7. Omnes 1824 polski tak 13 51190/7 809; 81161
8. *∞† i zapowiedzi 1825 polski tak 14 51190/8 810, 81161
9. Raptularz: omnes * 1874 – 1894; 

∞ 1874 – 1905;

† 1874 – 1897

polski nie 15 51190/9 810

81161

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 1a 51191/1 81155
2. 1826 – 1850 polski tak 2 51191/2 8010; 81155-81156
3. 1851 – 1886 polski, rosyjski tak 3 51191/3 8011, 81157-81158

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1850 polski tak 4 51192/1 8012; 81158
2. 1851 – 1892 polski, rosyjski tak 5 51192/2 8012, 81158-81159 

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1850 polski tak 6 51193/1 8013; 81159
2. 1851 – 1884 polski, rosyjski tak 7 51193/2 8013; 81160