Księgi metrykalne parafii św. Małgorzaty w Błennej

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1850 – 1873 4 511110…
Ochrzczonych 1882-1919, 1947-1952 4 511111…
Zaślubionych 1886 – 1924 2 511112…
Zmarłych 1889 – 1922 3 511113…
Nawróconych 1946 1 511114

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1850-1861

∞ 1851-1866

† 1851-1873

łaciński nie 2 511110/1 801107; 81172
2. Omnes 1868 polski tak 3 511110/2 81172
3. Omnes 1869 polski tak 4 511110/3 81172
4. Omnes 1870 polski tak 5 511110/4 81172

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1882 – 1894 rosyjski tak 6 511111/1 81172
2. 1895 – 1907 rosyjski tak 7 511111/2 81234; 81235
3. 1907 – 1919 rosyjski, polski tak 8 511111/3 81234; 81235
4. 1947 – 1952 polski tak 1 511111/4 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1886 – 1914 rosyjski tak 9 511112/1 81234; 81235
2. 1914 – 1924 rosyjski tak 10 511112/2 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1889 – 1899 rosyjski tak 11 511113/1 81234; 81235
2.  1900 – 1914 rosyjski tak 12 511113/2 81234; 81235
3. 1914 – 1922 rosyjski, polski tak 13 511113/3 81234; 81235

Księgi nawróconych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1946 polski nie 511114 81234; 81235