Księgi metrykalne parafii Przemienienia Pańskiego w Białotarsku

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1952 – 1954 1 51170…
Ochrzczonych 1825; 1830-1925,

[1942-1945], 1947-1952

13 51171…
Zaślubionych 1830; 1832-1925

1939-1940, 1947-1951

8 51172…
Zmarłych 1831 – 1936 7 51173…

Miksty

Lp. Charakter metryk daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1952 – 1954 polski tak 8 51170/1 81153

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty

graniczne

Język czy zwiera skorowidze?                                       Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie 

użytkowe

1. 1825; 1830 – 1841 polski tak 1 51171/1 805; 81150
2. 1842 – 1850 polski tak 2 51171/2 805-806; 81150
3. 1851 – 1863 polski tak 3 51171/3 806; 81151
4. 1864 – 1874 rosyjski, polski tak 24 51171/4 81234; 81235
5. 1875 – 1885 rosyjski tak 16 51171/5 81234; 81235
6. 1885 – 1889 rosyjski tak 17 51171/6 81234; 81235
7. 1890 – 1893 rosyjski tak 18 51171/7 81234; 81235
8. 1893 – 1904 rosyjski tak 19 51171/8 81234; 81235
9. 1904 – 1912 rosyjski tak 27 51171/9 81234; 81235
10. 1912 – 1918 rosyjski, polski tak 4 51171/10 806, 81151
11. 1919 – 1925 polski tak 5 51171/11 81152
0. 1942-1945 polski tak od 5113051/8 do 5113051/12 81234; 81235
12. 1947 – 1949 polski tak 6 51171/12 81152
13. 1950 – 1952 polski tak 7 51171/13 81152

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1830; 1832 – 1850 polski tak 9 51172/1 807; 81153
2. 1851 – 1862 polski tak 10 51172/2 807; 81153
3. 1863 – 1880 rosyjski tak 20 51172/3 81234; 81235
4. 1881 – 1901 rosyjski tak 21 51172/4 81234; 81235
5. 1901 – 1916 rosyjski, polski tak 22 51172/5 81234; 81235
6. 1906 – 1925 polski, łaciński nie 23 51172/6 81234; 81235
7. 1939 – 1940 polski tak 11 51172/7 81153
8. 1947 – 1951 polski tak 12 51172/8 81153

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie 

użytkowe

1. 1831 – 1851 polski tak 13 51173/1 807; 81154
2. 1851 – 1877 polski, rosyjski tak 14 51173/2 807-808, 81154
3. 1878 – 1891 rosyjski tak 25 51173/3 81234; 81235
4. 1891 – 1909 rosyjski tak 26 51173/4 81234; 81235
5. 1906 – 1916 łaciński, polski nie 28 51173/5 81234; 81235
6. 1916 – 1926 polski nie 29 51173/6 81234; 81235
7. 1926 – 1936 polski tak 15 51173/7 81154