Księgi metrykalne parafii św. Stanisława b.m. w Białkowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1875-1940, 1946-1955, 1957-1963 10 51161…
Zaślubionych 1875-1941, 1945-1952 7 51162…
Zmarłych 1876-1940, 1945-1952 6 51163…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1876 – 1882 rosyjski tak 6 51161/1 81234; 81235
2. 1882 – 1892 rosyjski tak 7 51161/2 81234; 81235
3. 1892 – 1902 rosyjski tak 8 51161/3 81234; 81235
4. 1902 – 1912 rosyjski tak 9 51161/4 81234; 81235
5. 1912 – 1928 rosyjski, polski tak 10 51161/5 81234; 81235
6. 1928 – 1935 polski tak 11 51161/6 81234; 81235
7. 1935 – 1940 polski tak 12 51161/7 81234; 81235
8. 1946 – 1952 polski tak 1 51161/8 81147
9. 1953 – 1955 polski tak 2 51161/9 81148
10. 1957 – 1963 polski tak 3 51161/10 81148; 81149

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1875 – 1886 rosyjski tak 13 51162/1 81234; 81235
2. 1886 – 1896 rosyjski tak 14 51162/2 81234; 81235
3. 1896 – 1913 rosyjski tak 15 51162/3 81234; 81235
4. 1913 – 1936 rosyjski, polski tak 16 51162/4 81234; 81235
5. 1936-1941, 1945-1948 polski nie 23 51162/5 81234; 81235
6. 1945 polski tak 17 51162/6 81234; 81235
7. 1946 – 1952 polski tak 4 51162/7 81149

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1875 – 1887 rosyjski tak 18 51163/1 81234; 81235
2. 1887 – 1898 rosyjski tak 19 51163/2 81234; 81235
3. 1898 – 1911 rosyjski tak 20 51163/3 81234; 81235
4. 1911 – 1940 rosyjski, polski tak 21 51163/4 81234; 81235
5. 1945 – 1946 polski tak 22 51163/5 81234; 81235
6. 1946 – 1952 polski tak 5 51163/6 81149