Księgi metrykalne parafii Św. Mateusza w Bądkowie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1808-1811; 1813-1819

1821-1824; 1896

15 51150..
Ochrzczonych 1826-1894, 1902-1919 13 51151…
Zaślubionych 1785-1905, 1909-1930 8 51152…
Zmarłych 1826-1888, 1906-1917 6 51153…
Zapowiedzi 1820 – 1825 6 51154…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1808 – 1809 polski nie 6 51150/2 801, 81139
2. Omnes 1809 – 1810 polski nie 7 51150/3 801, 81139-81140
3. Omnes 1810 – 1811 polski tak 8 51150/4 801, 81139
4. Omnes 1813 – 1814 polski nie 9 51150/5 801; 81140
5. Omnes 1814 – 1815 polski nie 10 51150/6 801; 81140
6. Omnes 1815 – 1816 polski nie 11 51150/7 801; 81140
7. *∞† i zapowiedzi 1816 – 1817 polski nie 12 51150/8 801; 81140
8. *∞† i zapowiedzi 1817 – 1818 polski nie 13 51150/9 801; 81140
9. Omnes 1818 polski nie 14 51150/10 801; 81140
10. Omnes 1819 polski nie 15 51150/11 801; 81141
11. Omnes 1821 polski tak 16 51150/12 801; 81141
12. Omnes 1822 polski tak 17 51150/13 801; 81142
13. Omnes 1823 polski tak 18 51150/14 801; 81142
14. Omnes 1824 polski tak 19 51150/15 801; 81142
15. * i ∞ 1896 rosyjski tak 20 51150/16 801-802; 81142

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1840 polski nie 1 51151/1 802; 81137, 81138
2. 1841 – 1853 polski nie 2 51151/2 802; 81137; 81138
3. 1854 – 1864 polski nie 4 51151/3 802-803; 81138
4. 1864- 1871 polski tak 5 51151/4 803; 81138
5. 1872 – 1878 polski tak 51151/5 81234, 81235
6. 1842 – 1861 łaciński nie 3 51151/6 802; 81138
7. 1868 – 1873 rosyjski tak 51151/7 81234, 81235
8. 1872 – 1882 rosyjski tak 51151/8 81234, 81235
9. 1882 – 1892 rosyjski tak 51151/9 81234, 81235
10. 1893 – 1894 rosyjski tak 51151/10 81234, 81235
11. 1902 – 1906 rosyjski, polski tak 51151/11 81234, 81235
12. 1907 – 1911 rosyjski, polski tak 51151/12 81234, 81235
13. 1912 – 1919 rosyjski polski tak 51151/13 81234, 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1785-1863 + mikst-duplikat z 1821 r. łaciński,

polski

tylko 1821 27 51152/0 803;

81143

2. 1846 – 1865 polski nie 28 51152/1 803-804; 81144
3. 1865 – 1878 polski, rosyjski nie 29 51152/2 804, 8144
4. 1868 – 1877 rosyjski tak 51152/3 81234; 81235
5. 1877 – 1901 rosyjski tak 51152/4 81234; 81235
6. 1901 – 1905 rosyjski tak 51152/5 81234; 81235
7. 1909 – 1918 rosyjski, polski tak 51152/6 81234; 81235
8. 1918 – 1930 polski tak 51152/7 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1843 polski nie 30 51153/1 804; 81145
2. 1844 – 1853 polski nie 31 51153/2 804; 81145
3. 1854 – 1865 polski nie 32 51153/3 804; 81146
4. 1865 – 1873 polski tak 33 51153/4 805; 81146
5. 1873 – 1888 rosyjski tak 51153/5 81234; 81235
6.  1906 – 1917 rosyjski, polski tak 51153/6 81234; 81235

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1820 polski nie 21 51154/1 803; 81143
2.  1821 polski nie 22 51154/2 803; 81143
3. 1822 polski nie 23 51154/3 803; 81143
4. 1823 polski nie 24 51154/4 803; 81143
5. 1824 polski nie 25 51154/5 803; 81143
6. 1825 polski nie 26 51154/6 803; 81143