Archiwalia par. Grabkowo

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Korespondencja z władzami kościelnymi i świeckimi. Dochody. Rachunki funduszu pokładnego. 1819-1825 151 kart polski 1 51072/1
2. Korespondencja 1822-1828 3 cm polski 51072/2
3. Korespondencja 1822-1830 3 cm polski 3 51072/3
4. Korespondencja, składki ogniowe, rozliczenia funduszu pokładnego 1822-1841 2 cm polski 4 51072/4
5. Korespondencja 1825-1840 1 cm polski 5 51072/5
6. Spis inwentarza. Opis probostwa 1828-1869 0,5 cm polski 6 51072/6
7. Księga funduszu pokładnego 1841-1880 3 cm polski 7 51072/7
8. Akta dozoru. Korespondencja 1848-1849 0,5 cm polski 8 51072/8
9. Korespondencja. Rachunki funduszu pokładnego, akta znania, zapowiedzi, dowody do akt małżeńskich. Opis zabudowań. 1848-1925 3,5 cm polski, rosyjski łaciński 9 51072/9
10. Fundusz pokładny 1880-1920 90 kart polski 10 51072/10