Archiwalia par. Goszczanów

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Historia parafii i kościoła 1889-1938 0,5 cm polski 1 51069/1
2. Korespondencja, spis inwentarza, wykaz gruntów, opis kościoła, wspomnienia proboszcza 1787-1885 3 cm polski, rosyjski, łaciński 2 51069/2
3. Księga rachunkowa 1912-1931 1,5 cm polski 3 51069/3